Wapenexport – Kort geding Vergunning

Wapenexport – Kort geding Vergunning

Aanvechten wapenexport naar Egypte: kort geding

In juli 2020 werd de Tweede Kamer geïnformeerd over de afgifte van een vergunning voor de export van militair materiaal naar Egypte ter waarde van 114 miljoen euro. Dat is ongeveer 10% van de totale jaarlijkse Nederlandse wapenexport. Ook in 2021 werden nog enkele andere vergunningen voor Egypte verleend.

Volgens PAX, Stop Wapenhandel en het NJCM is wapenexport naar Egypte in strijd met de op Nederland rustende internationale verplichtingen voor wapenexportcontrole en daarom onrechtmatig. De onderdrukking van Egyptische bevolking en de schendingen van mensenrechten en internationaal humanitair recht spelen daarbij een belangrijke rol. Volgens de NGO’s geldt dit ook voor de Egyptische marine.

PAX, Stop Wapenhandel en het NJCM stuurden in juni 2021 een brief naar de minister van BZ waarin zij hun zorgen uitten over wapenexport naar Egypte. Nadat overleg op het ministerie niet resulteerde in aanpassing van het beleid, zijn de organisaties samen met PILP en mr. Linda Ravestijn naar de civiele rechter gestapt (lees hier ons persbericht). Zo hopen zij de wapenexporten een halt toe te roepen. In de rechtszaak vragen zij aan de rechter om, gelet op de huidige mensenrechtensituatie in Egypte, de Staat te verbieden om export naar dit land toe te staan.

Zodra militaire goederen de Nederlandse landsgrenzen over zijn gegaan, heeft Nederland er geen rechtsmacht (controle) meer over. Er is dus haast bij een uitspraak van de rechter over de rechtmatigheid van wapenexport naar Egypte. PILP voert daarom samen met de NGO’s een kort geding (een spoedprocedure). De dagvaarding van het kort geding is hier lezen. Om deze procedure kracht bij te zetten heeft Andrew Feinstein een ‘expert statement‘ geschreven over wapenexport.

Op 23 november 2021 heeft de rechtbank geoordeeld dat de vorderingen van de partijen moeten worden afgewezen. De rechtbank herkent de ernst van de mensenrechtensituatie in Egypte, maar dat leidt volgens de rechtbank niet tot de conclusie dat de wapenexportvergunningen niet hadden mogen worden verleend. De uitspraak is hier te lezen. Lees ons persbericht over de uitspraak hier. Op 20 december 2021 is PILP namens PAX, Stop Wapenhandel en het NJCM in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechtbank. Lees de pleitnota in hoger beroep hier.

Eerder vocht PILP met PAX, Stop Wapenhandel en het NJCM al een keer een vergunning voor wapenexport naar Egypte aan bij de bestuursrechter. Toen werden de organisaties niet-ontvankelijk verklaard (zie hieronder). Studenten van de Amsterdam Law Clinics verrichtten daarna onderzoek voor PILP naar de mogelijkheden om wapenexport bij de civiele rechter aan te vechten.

Aanvechten wapenexport naar Egypte: bestuursrechter

In 2015 begon PILP, samen met het NJCM en vredesorganisaties PAX en Stop Wapenhandel, een procedure bij de bestuursrechter over wapenexport. Deze procedure ging over een vergunning voor de export van militair materieel voor de Egyptische marine ter waarde van meer dan 34 miljoen euro.

Volgens de organisaties had de vergunning niet verleend mogen worden omdat de regering niet of onvoldoende naar de mensenrechten had gekeken en de vergunning onvoldoende rekening hield met betrokkenheid van Egypte bij de oorlog in Jemen. Daarom dienden de drie organisaties bezwaar in tegen de beslissing tot verlening van de wapenexportvergunning, en deden zij een verzoek tot intrekking van de exportvergunning. De zaak kwam vervolgens terecht bij de rechtbank Noord-Holland.

Op 25 augustus 2016 besloot de rechtbank dat de belangenorganisaties een vergunning niet kunnen aanvechten bij de bestuursrechter, omdat zij volgens de Douanewet van de EU niet ‘rechtstreeks en individueel geraakt worden’ door de levering. Volgens de rechtbank heeft de regering bij de invoering van de EU-regels in 2014 de Nederlandse wet (de Algemene wet bestuursrecht) buiten werking gesteld. Waar belangenorganisaties voorheen wel toegang tot het recht hadden, kunnen nu alleen wapenbedrijven zelf een vergunning aanvechten bij de bestuursrechter.

PAX, Stop Wapenhandel, NJCM zijn samen met PILP in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechtbank Noord-Holland. Lees ook ons hoger beroepschrift en pleitnota. De zitting over het hoger beroep was op 1 december 2016. Hier vernamen wij dat de oorspronkelijke beslissing was verlopen en dat een tweede beslissing (de verlengingsbeslissing) over de nog te leveren wapens was genomen op 21 september 2016. Tegen deze tweede beslissing hebben we bezwaar gemaakt op 23 december 2016.

Op 30 januari 2017 besliste het Gerechtshof Amsterdam dat de NGO’s geen belang meer hadden bij de procedure tegen de wapenexportvergunning. De vergunning voor de wapenexport was één jaar geldig en die termijn was inmiddels verlopen. Lees hierover ons nieuwsbericht.

Op 15 februari 2017 hebben we daarom beroep aangetekend tegen de beslissing op bezwaar in de tweede zaak, over de verlengingsbeslissing van de wapenexport naar Egypte. Het gerechtshof heeft het tweede hoger beroep van PILP, PAX en Stop Wapenhandel helaas ongegrond verklaard.

De NGO’s zijn volgens het Hof niet ontvankelijk bij de bestuursrechter en daarmee is het hoger beroep ongegrond. De NGO’s zijn niet tevreden met deze uitspraak, maar zijn er wel blij mee dat er nu eindelijk duidelijkheid is: wil je als belangenorganisatie een wapenexportvergunning aanvechten, dan moet je bij de civiele rechter zijn. Dat hebben we in 2021 dan ook gedaan.

Gebrek aan transparantie: Wob-verzoeken

De openbaarheid van overheidsinformatie is van groot belang voor het goed functioneren van onze democratische rechtsstaat. Bij een controversieel onderwerp als wapenexport, waarbij mensenrechten in het geding zijn, is transparantie des te belangrijker. NGO’s, zoals PILP en onze bondgenoten, vervullen hierbij volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens de rol van public watchdog.

Naar aanleiding van de afgifte van een vergunning voor wapenexport naar Egypte in juli 2020 (zie hierboven) diende PILP een verzoek om informatie in op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Dit verzoek werd afgewezen, omdat de gevraagde informatie onder het beroepsgeheim van de Douane zou vallen. PILP kreeg geen enkel document in te zien. Wanneer de minister weigert om enige inzage te geven in de besluitvorming over wapenexport, kunnen NGO’s hun controlerende rol niet goed vervullen.

PILP diende bezwaar in tegen de afwijzing van het Wob-verzoek. Omdat ook met de beslissing op bezwaar geen enkel document openbaar gemaakt werd, heeft PILP beroep ingesteld bij de rechtbank. Lees hier ons persbericht over het bezwaar en het persbericht over het beroep.

Uitspraak Rechtbank Amsterdam

Op 6 oktober 2022 heeft de Rechtbank Amsterdam uitspraak gedaan nadat PILP beroep instelde bij de rechtbank. De rechtbank bepaald dat een deel van de gevraagde documenten openbaar gemaakt moet worden. De openbaarmaking van deze documenten mocht niet op grond van de geheimhoudingsplicht, noch op grond van andere gronden, geweigerd worden.

In een oogopslag

Startdatum:
Dinsdag 9 november 2021
Partners:

Deze zaak is aangespannen door de vredes- en mensenrechtenorganisaties PAX, Stop Wapenhandel en het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM).

Huidige status:

Op 6 oktober 2022 heeft de Rechtbank Amsterdam uitspraak gedaan, nadat PILP beroep had ingesteld tegen de afwijzing van het Wob-verzoek.

Op 17 mei 2022 heeft het Gerechtshof Den Haag in hoger beroep geoordeeld dat Nederland wapens mag blijven leveren aan Egypte.

Gerelateerde Documenten

Rechtzaak Wapenexport – Kort geding Vergunning

12.10.2015

Bezwaar tegen wapenexport vergunning

Bezwaar tegen wapenexport vergunning

Op 12 oktober 2015 werd namens PAX, de Campagne tegen Wapenhandel en het NJCM bezwaar gemaakt tegen de wapenexport vergunning.
01.06.2016

Organisaties niet-ontvankelijk verklaard

Organisaties niet-ontvankelijk verklaard

In de beslissing op ons bezwaar van 1 juni 2016 zijn de organisaties niet-ontvankelijk verklaard.
06.07.2016

Beroepschrift

Beroepschrift

Op 6 juli 2016 is namens bovenstaande organisaties een beroepschrift ingediend.
15.08.2016

Zitting rechtbank Haarlem

Zitting rechtbank Haarlem

Op 15 augustus 2016 vond de zitting plaats bij de rechtbank Haarlem.
25.08.2016

Beroep ongegrond verklaard

Beroep ongegrond verklaard

Op 25 augustus 2016 heeft de rechter het beroep van PAX, de Campagne tegen Wapenhandel en het NJCM ongegrond verklaard. PILP en vredesorganisaties PAX en Stop Wapenhandel gaan hiertegen in hoger beroep.
01.12.2016

Zitting hoger beroep

Zitting hoger beroep

De zitting over het hoger beroep was op 1 december 2016.
23.12.2016

Bezwaar tweede beslissing

Bezwaar tweede beslissing

Op 23 december 2016 hebben we bezwaar gemaakt tegen de tweede beslissing (verlengingsbeslissing).
30.01.2017

Gerechtshof Amsterdam: NGO's geen belang

Gerechtshof Amsterdam: NGO's geen belang

Op 30 januari 2017 besliste het Gerechtshof Amsterdam dat NGO’s geen belang hebben bij een procedure tegen de wapenexportvergunning, die inmiddels is verlopen.
15.02.2017

Beroep beslissing op bezwaar

Beroep beslissing op bezwaar

Op 15 februari 2017 hebben we beroep aangetekend tegen de beslissing op bezwaar in de tweede zaak, over de verlengingsbeslissing van de wapenexport naar Egypte.
20.04.2017

Beroep beslissing op bezwaar ongegrond verklaard

Beroep beslissing op bezwaar ongegrond verklaard

Op 20 april 2017 heeft de rechtbank Noord-Holland het beroep tegen de beslissing op bezwaar in de tweede zaak ongegrond verklaard en de voorziening afgewezen.
03.10.2017

Hoger beroep Gerechtshof Amsterdam

Hoger beroep Gerechtshof Amsterdam

Op 3 oktober 2017 was het hoger beroep over de beslissing op bezwaar in de tweede zaak bij het Gerechtshof in Amsterdam.
19.10.2017

Tweede hoger beroep ongegrond verklaard

Tweede hoger beroep ongegrond verklaard

Op 19 oktober 2017 heeft het gerechtshof het tweede hoger beroep helaas ongegrond verklaard. De NGO’s zijn volgens het Hof niet ontvankelijk bij de bestuursrechter en daarmee is het hoger beroep ongegrond.
09.11.2021

Kort geding

Kort geding

Op 9 november 2021 staat de Nederlandse staat voor de rechter in een kort geding (spoedprocedure) dat is aangespannen door PAX, Stop Wapenhandel en het NJCM vanwege nieuwe vergunningen voor wapenexport naar Egypte. De procedure wordt gevoerd door het PILP en mr. Linda Ravestijn.
23.11.2021

Uitspraak rechtbank Den Haag

Uitspraak rechtbank Den Haag

Op 23 november 2021 heeft de rechtbank uitspraak gedaan in het kort geding over wapenexport naar Egypte.
20.12.2021

Op 20 december 2021 is PILP namens PAX, Stop Wapenhandel en het NJCM in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechtbank.
31.03.2022

Hoorzitting Gerechtshof Den Haag

Hoorzitting Gerechtshof Den Haag

Op 31 maart 2022 om 13:30 uur is de hoorzitting bij het Gerechtshof Den Haag in het hoger beroep in deze zaak.
17.05.2022

Uitspraak Gerechtshof Den Haag

Uitspraak Gerechtshof Den Haag

Op 17 mei 2022 heeft het Gerechtshof Den Haag in hoger beroep geoordeeld dat Nederland wapens mag blijven leveren aan Egypte.
06.10.2022

Uitspraak Rechtbank Amsterdam

Uitspraak Rechtbank Amsterdam

Op 6 oktober 2022 heeft de Rechtbank Amsterdam uitspraak gedaan, nadat het PILP beroep had ingesteld tegen de afwijzing van het Wob-verzoek.
Tijdlijn

Gerelateerde berichten

Met de tag: Wapenexport – Kort geding Vergunning
wapenexport
oktober 6, 2022 Wapenexport

Documenten over wapenexportvergunning vrijgegeven na beroep PILP

Sinds 2020 procedeert PILP tegen de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS) over het recht op toegang tot informatie over wapenexport voor Egypte. Door BHOS werd geen enkel document verstrekt vanwege de geheimhoudingsplicht van de douane. De rechtbank heeft het beroep gegrond verklaard. Een deel van de gevraagde documenten moeten nu worden vrijgegeven. Een […]

hoger beroep wapenexport
mei 17, 2022 Wapenexport

Hoger beroep over wapenexport naar Egypte verloren

Het gerechtshof in Den Haag heeft vandaag, dinsdag 17 mei, in hoger beroep geoordeeld dat Nederland wapens mag blijven leveren aan Egypte. Een coalitie van vredes- en mensenrechtenorganisaties spanden een kort geding aan tegen de Nederlandse Staat om wapenexport naar Egypte een halt toe te roepen. Nederland levert wapensystemen aan de Egyptische krijgsmacht, die daarmee […]

hoger beroep kort geding wapenexport
december 20, 2021 Wapenexport

Hoger beroep in kort geding over wapenexport naar Egypte

In oktober is PILP, samen met PAX, Stop Wapenhandel en het NJCM, een spoedprocedure (kort geding) gestart tegen de Nederlandse Staat om wapenhandel naar Egypte een halt toe te roepen. Volgens de NGO’s zouden de ernstige mensenrechtensituatie in het land en de rol van de Egyptische krijgsmacht daarin, reden moeten zijn om, in ieder geval op […]

1 2 3
Gerelateerde berichten

Onze Dossiers

Onze Dossiers

Steun ons werk

PILP is de juridische bondgenoot van maatschappelijke organisaties, bewegingen, gemeenschappen en activisten die zich inzetten voor mensenrechten. Uw donatie stelt ons in staat om deze dienst te blijven leveren.