Documenten over wapenexportvergunning vrijgegeven na beroep PILP

Bekijk alles
oktober 6, 2022
Nieuwsberichten
Vorige
Volgende

Sinds 2020 procedeert PILP tegen de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS) over het recht op toegang tot informatie over wapenexport voor Egypte. Door BHOS werd geen enkel document verstrekt vanwege de geheimhoudingsplicht van de douane. De rechtbank heeft het beroep gegrond verklaard. Een deel van de gevraagde documenten moeten nu worden vrijgegeven.

Een Wob-verzoek van PILP over een wapenexportvergunning naar Egypte werd door BHOS afgewezen. Deze documenten vallen volgens de minister namelijk onder de geheimhoudingsplicht van de douane. PILP kreeg geen enkel document in te zien, ook niet na de bezwaarprocedure. In 2021 ging PILP in beroep tegen deze beslissing.

Volgens de minister voor BHOS is het ‘evident’ dat sommige documenten, zoals vergunningsaanvragen, onder de geheimhoudingsplicht van de douane vallen, omdat deze documenten inlichtingen bevatten die vertrouwelijk aan de douane zijn verstrekt. Andere documenten, zoals interne memo’s, vallen volgens de minister óók onder de geheimhoudingsplicht. Deze laatste categorie documenten kan volgens PILP in ieder geval niet binnen het bereik van de geheimhoudingsplicht vallen. Door helemaal niets vrij te geven, schendt de minister volgens PILP bovendien artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

Op 6 oktober 2022 heeft de Rechtbank Amsterdam uitspraak gedaan. De rechtbank heeft bepaald dat een deel van de gevraagde documenten openbaar gemaakt moeten worden. De openbaarmaking van deze documenten mocht niet op grond van de geheimhoudingsplicht, noch op grond van andere gronden, geweigerd worden.

PILP ziet een zorgelijke trend bij de behandeling van informatieverzoeken die (deels) te maken hebben met de douane. Ook andere NGO’s hebben namelijk te maken met verzoeken die worden afgewezen omdat de gevraagde informatie onder het beroepsgeheim van de douane zou vallen.

De openbaarheid van overheidsinformatie is van groot belang voor het goed functioneren van onze democratische rechtsstaat. Bij een controversieel onderwerp als wapenexport, waarbij mensenrechten in het geding zijn, is transparantie des te belangrijker. NGO’s, zoals PILP en onze bondgenoten, vervullen hierbij volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens de rol van ‘public watchdog’. Zonder toegang tot informatie kunnen NGO’s deze controlerende rol niet goed vervullen.

PILP is momenteel in gesprek met partners over de mogelijkheid van hoger beroep.

Lees de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam hier.

Tags:
Vorige
Volgende
Actueel

Gerelateerde berichten

etnisch profileren uitspraak
februari 13, 2024 Etnisch profileren

Etnisch profileren: de stand van zaken in 2024

In februari 2024 hebben onze cliënten een brief gestuurd naar het kabinet met de oproep om schriftelijk vast te leggen dat etnisch profileren verboden is, en bij alle overheidsorganisaties af te dwingen dat zij dit verbod naleven. Deze oproep komt een jaar nadat het gerechtshof in Den Haag vaststelde dat etnisch profileren discriminatie is, en […]

demonstratierecht rechtszaak Sint Maarten
februari 8, 2024 Demonstratierecht

Rechtszaak aangespannen tegen demonstratieverbod Sint Maarten

De onmenselijke en afschuwelijke gebeurtenissen in Israël en Gaza hebben ertoe geleid dat mensen over de hele wereld demonstraties en marsen hebben georganiseerd waarin wordt opgeroepen tot een staakt-het-vuren en uit solidariteit met de benarde situatie van de Palestijnen. Een groep bezorgde burgers in Sint Maarten voelde zich ook verplicht om de straat op te […]

PILP in het nieuws
december 14, 2023

PILP sluit zich aan bij EU-waakhond Liberties

PILP versterkt het Europese netwerk van rechtenverdedigers door middel van strategische procederen. PILP zal zich vanaf 1 januari 2024 als nieuwe lidorganisatie aansluiten bij de Civil Liberties Union for Europe (Liberties); de stap werd goedgekeurd tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van Liberties. “We zijn verheugd dat we ons als PILP kunnen aansluiten bij het Liberties-netwerk. […]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Gerelateerde berichten

Onze Dossiers

Onze Dossiers

Steun ons werk

PILP is de juridische bondgenoot van maatschappelijke organisaties, bewegingen, gemeenschappen en activisten die zich inzetten voor mensenrechten. Uw donatie stelt ons in staat om deze dienst te blijven leveren.