Klimaatverandering

Klimaatverandering

Klimaatverandering staat momenteel centraal in vele maatschappelijke discussies. In navolging van het Akkoord van Parijs moet de overheid zich inspannen voor het beperken van de opwarming van de aarde. In de Urgenda zaak oordeelde het gerechtshof in 2018 dat de Staat de milieuafspraken in internationale verdragen moet nakomen, onder meer door de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met ten minste 25% te reduceren.

Het is niet alleen de Staat die verantwoordelijkheid draagt voor het tegengaan van klimaatverandering. Ook multinationals die met hun bedrijfsactiviteiten een grote rol spelen in de milieuvervuiling worden onder de loep genomen en opgeroepen tot de energietransitie.

Ernstige milieuvervuiling en de daardoor veroorzaakte onveiligheid in de leefomgeving raakt het welzijn van burgers. De bestaansvoorwaarden van mensen worden immers aangetast. Er bestaat dan ook het recht op bescherming tegen ernstige milieuschade en de gevolgen daarvan. Op grond van artikel 21 van de Grondwet moet de overheid zorg dragen voor de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu. Daarnaast zal door ernstige milieuvervuiling een inbreuk gemaakt kunnen worden op het recht op leven onder artikel 2 EVRM en artikel 6 IVBPR en het recht op eerbiediging van privé- en familieleven onder artikel 8 EVRM en artikel 17 IVBPR.

 

Gerelateerde rechtszaken

Klacht tegen Shell – Reclame Code Commissie

College heeft de klacht van Fossielvrij Onderwijs over misleidende reclame van Shell gegrond verklaard.

Dossier

Gerelateerde berichten

Met de tag: Klacht tegen Shell – Reclame Code Commissie
klacht klimaatverandering
mei 2, 2019 Klimaatverandering

Fossielvrij Onderwijs en PILP dienen klacht in tegen misleidende reclame van Shell

Op 2 mei 2019 heeft Fossielvrij Onderwijs, ondersteund door PILP, een klacht ingediend tegen Shell bij de Reclame Code Commissie. Het gaat hier om reclame van Shell op het Generation Discover Festival, een evenement voor kinderen van de basisschool en brugklas. In de klacht wordt betoogd dat Shell misleidende reclame heeft gemaakt over GTL Fuel – vloeibaar […]

Gerelateerde berichten

Onze Dossiers

Onze Dossiers

Steun ons werk

PILP is de juridische bondgenoot van maatschappelijke organisaties, bewegingen, gemeenschappen en activisten die zich inzetten voor mensenrechten. Uw donatie stelt ons in staat om deze dienst te blijven leveren.