Onze werkwijze

Wat kan PILP aanbieden?

PILP fungeert als de juridische bondgenoot van verschillende partijen die zich inzetten voor mensenrechten, de rechtsstaat en een rechtvaardigere wereld. De diensten van PILP omvatten:

 • Adviseren over strategische juridische procedures aan gemeenschappen, bewegingen, NGO’s en andere bondgenoten.
 • Ondersteunen en voeren van juridische procedures voor genoemde partijen.
 • Delen van kennis en ervaring op het gebied van strategisch procederen en Movement Lawyering, zowel nationaal als internationaal.
 • Organiseren van nationale en internationale evenementen.
 • Faciliteren van nationale en internationale samenwerkingsverbanden.
 • Uitvoeren van (juridisch) onderzoek.
 • Verspreiden van de visie op strategisch procederen en de boodschap van cliënten in de media.
 • Geven van nationale en internationale lezingen, workshops en colleges.

Selectiecriteria

PILP werkt met een compact team en kan niet alle verzoeken aannemen. Criteria voor de selectie van zaken zijn onder meer:

 • Zaken moeten zich afspelen in Nederland of de Nederlandse rechtssfeer, gerelateerd zijn aan mensenrechten en het algemeen belang dienen.
 • Zaken mogen niet volledig juridisch kansloos zijn en moeten strategisch passen binnen een bredere strijd.
 • De betrokken groep moet de zaak ondersteunen en het moet bijdragen aan de progressieve realisatie van mensenrechten en de rechtsstaat in Nederland.
 • PILP geeft de voorkeur aan zaken die breed gedragen worden binnen de beweging waaruit ze voortkomen en werkt graag samen in coalities met andere advocaten, experts en NGO’s.
 • Het team van PILP beslist gezamenlijk over het aannemen van nieuwe zaken, waarbij volledig nieuwe dossiers worden voorgelegd aan de adviesraad van PILP.
Onze werkwijze

Onze Dossiers

Onze Dossiers

Steun ons werk

PILP is de juridische bondgenoot van maatschappelijke organisaties, bewegingen, gemeenschappen en activisten die zich inzetten voor mensenrechten. Uw donatie stelt ons in staat om deze dienst te blijven leveren.