Team

Medewerkers

mr. Elsa van de Loo

Advocaat

Mr. Elsa van de Loo is advocaat bij PILP. Zij geeft juridisch advies aan bondgenoten, treedt op als advocaat in verschillende procedures en speelt een belangrijke rol bij het opstellen van juridische documenten en het doen van aanvullend juridisch onderzoek.

Van de Loo is expert op het gebied van mensenrechten, gelijke behandeling en non-discriminatie. Eerder werkte zij als zelfstandig sociaal advocaat waarbij zij particulieren bijstond in zaken op het gebied van huurrecht, onderwijsrecht en grondrechten. Daarvoor was ze onder andere jurist en beleidsadviseur bij het College voor de Rechten van de Mens.

Naast haar rol als advocaat is mevrouw Van de Loo plaatsvervangend lid van het College voor de Rechten van de Mens waar zij deel uitmaakt van de rechtsprekende rol van het College. Ze is ook lid van de Adviescommissie Terugvordering Benadeelde Toegevoegde Ouders en geeft trainingen over diversiteit en inclusie.

Farah Ennali

Administratief medewerker

Farah Ennali, politicoloog en antropoloog, is administratief medewerker bij PILP. In deze rol biedt zij ondersteuning bij alle interne en externe communicatie en evenement planning van PILP. Daarnaast houdt zij zich bezig met organisatorische en administratieve taken.

Naast haar werk voor PILP is Farah actief bij verschillende musea, geeft zij workshop over sociaal-politieke onderwerpen en werkt zij samen met anderen aan een project over de ervaringen van eerste generatie Marokkaanse vrouwen in Nederland.

mr. Jelle Klaas

Algemeen directeur en advocaat

Mr. Jelle Klaas is algemeen directeur en mensenrechtenadvocaat bij PILP. Hij is een van de oprichters van PILP en heeft jarenlange ervaring op het gebied van strategisch procederen voor mensenrechten in Nederland.

Mr. Klaas geeft juridisch advies aan cliënten en bondgenoten, treedt op als advocaat in verschillende procedures en is mede verantwoordelijk voor de woordvoering en externe representatie van PILP.

Binnen PILP specialiseert mr. Klaas zich met name in het burgerlijk procesrecht, demonstratierecht, woonwagenbeleid, anti-discriminatiezaken en strategisch procederen in het algemeen.

Mr. Klaas heeft eerder 15 jaar als sociaal advocaat voor de Fischer Groep gewerkt, waar hij onder andere meewerkte aan de procedures over het recht op ‘bed, bad en brood’ voor ongedocumenteerden.

 

mr. Laura Wennekes

Operationeel directeur

mr. Laura Wennekes is operationeel directeur bij PILP. In deze rol is zij verantwoordelijk voor de externe relaties, fondsenwerving en de algemene bedrijfsvoering van PILP. Ook signaleert en coördineert zij (nieuwe) projecten en evenementen die aansluiten bij de procedures van PILP.

Laura heeft voordat zij begon bij PILP gewerkt bij Allen&Overy, Natuurmonumenten en Stichting !Woon. Daarnaast heeft zij een juridische master in de richting van internationale veiligheid afgerond aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Naast haar werk is Laura actief als penningmeester bij Progressief Woerden.

mr. Merel Hendrickx

Advocaat

mr. Merel Hendrickx is advocaat bij PILP. Zij geeft juridisch advies aan bondgenoten, treedt op als advocaat in verschillende strategische procedures.

Binnen PILP specialiseert Merel zich in collectieve en algemeen belang acties, het demonstratierecht, het recht op water voor kinderen, (etnisch) profileren en anti-discriminatie. Voordat zij begon bij PILP was Merel onder andere als stagiair betrokken bij het hoger beroep in de Urgenda-zaak tegen de Staat.

mr. dr. Nawal Mustafa

Juridisch adviseur en organizer

mr. dr. Nawal Mustafa werkt als strategisch juridisch adviseur bij PILP. Zij is expert op het gebied van antiracisme, islamofobie, feminisme en dekoloniale en postkoloniale theorie.

Nawal is gepromoveerd op het onderwerp migratie en de regulering van intimiteit en werkt momenteel ook als postdoc onderzoeker aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Eerder deed Nawal ervaringen op bij Amnesty International, Humanity in Action en Critical Mass. In 2018 startte Nawal samen met drie andere in Nederland gevestigde activisten SPEAK, een platform voor moslimvrouwen en hun strijd tegen racisme, islamofobie en seksisme.

Nawal heeft ruime ervaring met community organising en het opbouwen van bewegingen vanuit een intersectioneel en dekoloniaal perspectief.

mr. Pita Klaassen

Projectcoördinator

Pita Klaassen is projectcoördinator bij PILP. Zij is verantwoordelijk voor fondsenwerving, het onderhouden van externe relaties en het coördineren van projecten en evenementen van PILP.

Pita is onder andere werkzaam geweest als junior jurist bij het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM), als student-assistent bij het European network on legal experts in gender equality and non-discrimination (EELN) en als stagiair bij Bureau Clara Wichmann.

Zij heeft haar BA behaald bij de interdisciplinaire studie Liberal Arts & Sciences met een hoofdrichting internationale (mensen)rechten en een minor conflict studies. Daarnaast heeft ze haar LLB bij de bachelor Rechtsgeleerdheid en haar LLM bij de Legal Research Master behaald, aan de Universiteit Utrecht.

mr. Rosa Beets

Advocaat

mr. Rosa Beets is advocaat bij PILP. Zij geeft juridisch advies aan bondgenoten, treedt op als advocaat in verschillende strategische procedures.

Binnen PILP specialiseert Rosa zich in het recht op huisvesting, zaken rond Islamofobie en het recht op protest. 

Eerder werkte Rosa als paralegal bij het advocatenkantoor Prakken d’Oliveira Human Rights Lawyers, en deed zij ervaring op met strategisch procederen bij het European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) in Berlijn. Daar richtte zij zich met name op procederen op het gebied van bedrijven en mensenrechten.

 

Toos Verhaar

Administratief medewerker

Toos Verhaar is administratief medewerker bij PILP. Zij houdt zich bezig met de boekhouding en overige financiële en secretariële taken binnen PILP.

Medewerkers

Onze Dossiers

Onze Dossiers

Steun ons werk

PILP is de juridische bondgenoot van maatschappelijke organisaties, bewegingen, gemeenschappen en activisten die zich inzetten voor mensenrechten. Uw donatie stelt ons in staat om deze dienst te blijven leveren.