Advocatenkantoor

Stichting PILP (“PILP“) is een naar Nederlands recht opgerichte stichting die zich onder meer ten doel stelt het voeren van strategische rechtszaken en juridische procedures met een publiek belang, zoals mensenrechten in Nederland, door het beoefenen van de advocatuur en die voldoet aan de eisen die daaraan door de Nederlandse Orde van Advocaten worden gesteld.

PILP is statutair gevestigd in Amsterdam en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 88508536. Het RSIN nummer van PILP is 864659246.

PILP ontvangt geen derdengelden in de zin van de Verordening op de advocatuur (Voda). Wij zijn dan ook vrijgesteld van de verplichting een stichting derdengelden ter beschikking te hebben. Worden wij toch met derdengelden geconfronteerd, dan zorgen wij ervoor dat de gelden hetzij conform artikel 6.19, eerste lid van de Voda, direct naar de rechthebbende worden overgemaakt, hetzij dat wij ons alsnog aansluiten bij een stichting derdengelden (en de gelden via deze stichting laten lopen). Alle regels omtrent derdengelden zijn dan van toepassing. Onder geen enkele omstandigheid ontvangen wij derdengelden op de kantoorrekening.

PILP heeft geen Stichting Derdengelden ter beschikking en kan op grond van artikel 7.4 Voda geen derdengelden ontvangen

Algemene voorwaarden

PILP levert de diensten pro bono. Dit betekent dat er geen (uur)tarief bij u in rekening wordt gebracht voor juridisch advies.

Lees de volledige Algemene Voorwaarden van PILP hier.

Kantoorklachtenregeling

Bent u cliënt van PILP en wilt u een klacht indienen? Zie dan hier onze Kantoorklachtenregeling. Wij komen er graag samen uit.

Registratie rechtsgebieden

Advocaten van PILP zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Postbus 30851, 2500 GW Den Haag, tel. 070 335 3535, info@advocatenorde.nl.

De hierna genoemde advocaten hebben zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd:

  1. mr. Jelle Klaas staat geregistreerd op Algemene praktijk;
  2. mr. Elsa van de Loo staat geregistreerd op Algemene praktijk;
  3. mr. Merel Hendrickx staat geregistreerd op Algemene praktijk en sub-rechtsgebieden Bestuursrecht en Burgerlijk recht.

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Verzekering

Advocaten van PILP zijn verzekerd bij AON Risk Solutions middels de verzekering Beroepsaansprakelijkheid Balieplus – Rubriek I.

Aon Risk Solutions, Admiraliteitskade 62, 3063 ED Rotterdam, The Netherlands, tel. 010 448 8911, aon.nl

De financiële dekking van deze verzekering is als volgt:
EUR 500.000,00 per aanspraak
EUR 250.000,00 per aanspraak en per verzekeringsjaar voor schade als omschreven in clausule NAP121-031/1

De geografische dekking van deze verzekering is als volgt:
Wereldwijd, met uitzondering van aanspraken die tegen verzekerden zijn ingesteld op grond van of zijn onderworpen aan het recht van de Verenigde Staten van Amerika en/of Canada en/of die daar worden berecht. Eveneens uitgesloten is de tenuitvoerlegging van vonnissen gewezen door rechters in de Verenigde Staten van Amerika of Canada.

Advocatenkantoor

Onze Dossiers

Onze Dossiers

Steun ons werk

PILP is de juridische bondgenoot van maatschappelijke organisaties, bewegingen, gemeenschappen en activisten die zich inzetten voor mensenrechten. Uw donatie stelt ons in staat om deze dienst te blijven leveren.