Etnisch profileren

Etnisch profileren

Wat is etnisch profileren?

Bij etnisch profileren controleert de politie mensen (mede) op grond van hun etniciteit zonder dat dit objectief gerechtvaardigd is. Etnisch profileren leidt tot een ontoelaatbare vorm van discriminatie en is daarmee in strijd met internationale mensenrechtenverdragen. Bovendien schaadt etnisch profileren ook het vertrouwen in de politie en is het niet effectief voor het bestrijden van criminaliteit.

Amnesty International Nederland heeft in een eerder rapport de problemen rond etnisch profileren bij proactief politiecontroles in beeld gebracht. Met dit rapport heeft de organisatie pijnpunten gesignaleerd waarvoor oplossingen moeten worden gevonden. De gevolgen van etnisch profileren worden vaker ervaren door jonge mannen van verschillenden etnische minderheidsgroepen, zoals is aangetoond met het rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau. Dit leidt tot een negatieve beeldvorming over etnische minderheden en tast de legitimiteit van de Nederlandse politie aan. Enerzijds weten veel burgers niet goed wat hun rechten en plichten zijn, terwijl de politie hele ruime bevoegdheden heeft om hen te controleren op straat, ook wanneer ze niet verdacht zijn. Anderzijds, vormt deze ruime bevoegdheid ook voor de politie een probleem. Want wanneer is er nu sprake van discriminatie? Hoe kan de politie mensen staande houden, controleren en fouilleren en daarbij de bescherming van ieders mensenrechten garanderen?

Wat doet PILP?

PILP wil het probleem van etnisch profileren door de politie in Nederland inzichtelijk maken én oplossingen aandragen. Het voornaamste doel van dit dossier is om door het voeren van juridische procedures meer duidelijkheid af te dwingen over de reikwijdte van de politiële en justitiële bevoegdheden omtrent identiteits- en verkeerscontroles en het preventief fouilleren.

Samen met Amnesty International Nederland en Controle Alt Delete, medestanders van PILP, worden de mogelijkheden onderzocht om de problematiek rond etnisch profileren op te lossen.

Bovendien schreef PILP een gids over strategisch procederen als methode om etnisch profileren tegen te gaan in de Europese Unie.

Klachtprocedure over etnisch profileren door Koninklijke Marechaussee

Op 11 juni 2018 heeft PILP namens Mpanzu Bamenga een klacht ingediend over etnisch profileren door de Koninklijke Marechaussee (KMar), om etnisch profileren door de KMar aan de kaak te stellen en te proberen te stoppen. Een klachtprocedure kan meer bewustwording bij de KMar met zich meebrengen en is belangrijk voor de statistieken met betrekking tot etnisch profileren

Hierin werken PILP en de heer Bamenga samen met Amnesty International NederlandControle Alt Delete, anti-discriminatiebureau RADAR en DeGoedeZaak.

Gerelateerde rechtszaken

Etnisch profileren – Kmar civiel

Op 14 februari 2023 oordeelde het gerechtshof dat de huidige werkwijze van de KMar een vorm van rassendiscriminatie is en heeft deze werkwijze verboden. PILP voerde deze rechtszaak namens een coalitie van burgers en organisaties.

Dossier

Gerelateerde berichten

Met de tag: Etnisch profileren – Kmar civiel
etnisch profileren uitspraak
februari 13, 2024 Etnisch profileren

Etnisch profileren: de stand van zaken in 2024

In februari 2024 hebben onze cliënten een brief gestuurd naar het kabinet met de oproep om schriftelijk vast te leggen dat etnisch profileren verboden is, en bij alle overheidsorganisaties af te dwingen dat zij dit verbod naleven. Deze oproep komt een jaar nadat het gerechtshof in Den Haag vaststelde dat etnisch profileren discriminatie is, en […]

etnisch profileren rechtszaak
februari 16, 2023 Etnisch profileren

Uitspraak Marechaussee definitief: Kabinet, neem nu effectieve maatregelen tegen etnisch profileren

De Nederlandse Staat gaat niet in cassatie tegen de uitspraak van het gerechtshof Den Haag over etnisch profileren door de Koninklijke Marechaussee (KMar). De Staat legt zich neer bij de uitspraak van het gerechtshof en daarmee is die uitspraak definitief. Dit is een belangrijke stap in de strijd tegen racisme en discriminatie. De rechtszaak werd […]

etnisch profileren hoger beroep rechtszaak
februari 15, 2023 Etnisch profileren

Gerechtshof verbiedt etnisch profileren

Vanochtend heeft het gerechtshof een baanbrekende uitspraak gedaan in de zaak van twee burgers, Amnesty International, Controle Alt Delete, RADAR en NJCM tegen de staat over etnisch profileren door de Koninklijke Marechaussee (KMar). Advocaten van PILP en Houthoff stonden de coalitie bij in deze procedure. Het gerechtshof oordeelt dat de huidige werkwijze van de KMar een vorm […]

1 2 3 4
Gerelateerde berichten

Onze Dossiers

Onze Dossiers

Steun ons werk

PILP is de juridische bondgenoot van maatschappelijke organisaties, bewegingen, gemeenschappen en activisten die zich inzetten voor mensenrechten. Uw donatie stelt ons in staat om deze dienst te blijven leveren.