Onze visie

Strategisch procederen en Movement Lawyering

Strategisch procederen

Strategisch procederen, volgens PILP, omvat het doelbewust inzetten van juridische middelen, waaronder rechtszaken, procedures en juridisch advies. Dit gaat niet alleen over het strategisch inzetten van het recht ten opzichte van andere middelen zoals media, lobbyen en protest, maar ook over het maken van strategische keuzes binnen juridische procedures zelf.

Filosofie: Movement Lawyering

PILP benadrukt dat het recht slechts als middel moet worden ingezet als het de campagnes en doelen van de betrokken partijen kan versterken. Het voeren van rechtszaken is voor PILP geen doel op zich. De benadering van PILP, ook bekend als Movement Lawyering, plaatst gemeenschappen, bewegingen en activisten centraal in de juridische strijd die voor en met hen wordt gevoerd.

Juridische integriteit en advies

PILP erkent echter dat alle gevoerde rechtszaken juridisch zinnig en procedureel juist moeten zijn. Dit is namelijk uiteindelijk ook in het belang van cliënten. PILP zal adviseren tegen het starten van een juridische procedure als dit niet strategisch is. Het advocatenkantoor opereert volledig binnen de geldende (gedrags)regels en wetten voor de advocatuur.

Onze visie

Onze Dossiers

Onze Dossiers

Steun ons werk

PILP is de juridische bondgenoot van maatschappelijke organisaties, bewegingen, gemeenschappen en activisten die zich inzetten voor mensenrechten. Uw donatie stelt ons in staat om deze dienst te blijven leveren.