Woonwagenbeleid

Woonwagenbeleid

Roma, Sinti en woonwagenbewoners zijn volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens de meest achtergestelde en gediscrimineerde bevolkingsgroepen in Europa. Zij hebben het recht om in een woonwagen te wonen, maar er zijn in Nederland door jarenlang actief overheidsbeleid onvoldoende standplaatsen. De wachttijd voor een standplaats is soms meer dan 25 jaar en een deel van de gemeenschap zal waarschijnlijk nooit een plek krijgen. Ook is er onvoldoende diversiteit in het aanbod en krijgen zij veelal te maken met discriminatie.

De Nederlandse overheid heeft diverse mensenrechtenverdragen medeondertekend waardoor de overheid moet zorgen dat de woonwagencultuur beschermd wordt en dat er voldoende standplaatsen voor hen zijn. Dit is nodig, zodat woonwagenbewoners volgens hun tradities en culturele identiteit kunnen wonen.

De overheid heeft deze verplichting jarenlang nagelaten en is het zelfs actief tegengegaan. Nadat in 1999 de Woonwagenwet werd afgeschaft, werden de gemeenten verantwoordelijk voor huisvesting van woonwagenbewoners. De Rijksoverheid heeft toen wel een vijftal beleidsopties voorgedragen aan de gemeentes. De eerste twee varianten daarvan vormden het zogenaamde ‘uitsterfbeleid’:  de nuloptie, waarbij vrijkomende standplaatsen werden verwijderd of waar bewoners andere huisvesting werd aangeboden; en het afbouwbeleid, waarbij het aantal woonwagenstandplaatsen worden teruggedrongen tot een kernvoorraad. Door het uitsterfbeleid is het aantal woonwagenstandplaatsen in Nederland sterk afgenomen.

Nederland werd over het discriminerende uitsterfbeleid internationaal op de vingers getikt (o.a. in 2013 door ECRI en in 2015 door CERD). Dat gebeurde ook in Nederland, door het College voor de Rechten van de Mens (in 2014 over de gemeente Oss waarbij PILP ondersteunde en in 2017 over de Rijksoverheid, waar PILP ook intervenieerde). In 2017 concludeerde de Nationale ombudsman dat de (lokale) overheid de mensenrechten onvoldoende centraal stelde bij woonwagenbeleid.

Nieuw woonwagenbeleid heeft onvoldoende effect

Vertegenwoordigers van Roma, Sinti en woonwagenbewoners hebben samen met PILP, ondersteund door advocatenkantoor Houthoff, de Rijksoverheid aangeschreven dat het Rijksbeleid aangepast zou moeten worden, zodat de rechten van woonwagenbewoners niet meer geschonden zouden worden. Dit heeft, na overleg en meerdere bijeenkomsten met de woonwagenbewoners, wetenschappers en de Rijksverheid tot het op 13 juli 2018 gepresenteerde nieuwe beleidskader voor het woonwagenbeleid geleid. De Rijksoverheid erkent dat woonwagenbewoners het recht hebben om in een woonwagen te leven en dat gemeenten dat mogelijk moeten maken.

Helaas sorteert het nieuwe beleidskader onvoldoende effect. De meeste gemeenten in Nederland pakken het niet snel en slagvaardig genoeg op. Volgens de Nationale ombudsman en het College voor de Rechten van de Mens worden de rechten van de woonwagenbewoners dan ook al te lang onvoldoende beschermd en wordt onvoldoende rekening gehouden met de bijzondere positie van woonwagenbewoners. Dit leidt tot discriminatie.

Wat doet PILP?

Het doel van PILP is om Roma, Sinti en woonwagenbewoners in Nederland te ondersteunen in de bescherming en verwezenlijking van hun rechten. PILP richt zich vooral op de problemen rondom het woonwagenbeleid, zoals het tekort aan (diverse) woonwagenstandplaatsen en discriminerende beleidsvoering op gemeentelijk en landelijk niveau.

Om dit doel te bereiken is PILP sinds de oprichting in 2014 beschikbaar voor advies aan Roma, Sinti en woonwagenbewoners. Ook is PILP sindsdien betrokken geweest bij verschillende juridische procedures en onderzoeken.

Ook heeft PILP met vertegenwoordigers van Roma, Sinti en woonwagenbewoners in de media aandacht gevraagd voor het discriminerende woonwagenbeleid. Bijvoorbeeld bij The Hague Talks met Sabina Achterberg.

 

Gerelateerde rechtszaken

Woonwagenbeleid – Interventie CRM

In mei 2017 heeft het College voor de Rechten van de Mens beslist dat de Rijksoverheid woonwagenbewoners discrimineert. In juli 2018 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het nieuwe beleidskader voor het woonwagenbeleid gepresenteerd. PILP speelde een belangrijke rol in deze zaak.

Woonwagenbeleid – Den Haag

PILP ondersteunt woonwagenbewoners (via de stichting Sinti, Roma en Reizigers) in Den Haag in een rechtszaak tegen de gemeente, om te zorgen dat Den Haag stopt het met schenden van de mensenrechten van deze gemeenschap. In de rechtszaak vragen de woonwagenbewoners om meer standplaatsen. In Den Haag zijn veel te weinig standplaatsen. Woonwagenbewoners moeten jaren wachten op […]

Woonwagenbeleid – Interventie Waddinxveen

In mei 2017 heeft het College voor de Rechten van de Mens beslist dat de Rijksoverheid woonwagenbewoners discrimineert. In juli 2018 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het nieuwe beleidskader voor het woonwagenbeleid gepresenteerd. PILP speelde een belangrijke rol in deze zaak.

Woonwagenbeleid – Rechtszaak tegen Oss

In mei 2017 heeft het College voor de Rechten van de Mens beslist dat de Rijksoverheid woonwagenbewoners discrimineert. In juli 2018 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het nieuwe beleidskader voor het woonwagenbeleid gepresenteerd. PILP speelde een belangrijke rol in deze zaak.

Dossier

Gerelateerde berichten

Met de tag: Woonwagenbeleid – Rechtszaak tegen Oss
rechtszaak Roma en Reizigers Sinti tussenvonnis uitspraak woonwagenbeleid
september 26, 2023 Woonwagenbeleid

Tussenvonnis over ontvankelijkheid Stichting in procedure over woonwagenstandplaatsen in Den Haag

Op 6 september 2023 heeft de rechtbank Den Haag een tussenvonnis uitgesproken in de zaak van de Stichting Sinti, Roma en Reizigers tegen de gemeente Den Haag. Het belangrijkste doel is bereikt: de Stichting is toegelaten tot de procedure en tijdens de volgende zitting zal de zaak inhoudelijk worden behandeld. De gemeente is nu aan zet om haar […]

discriminatie rechtszaak Roma en Reizigers Sinti woonwagenbeleid
juni 29, 2023 Woonwagenbeleid

Procedure Stichting Sinti, Roma en Reizigers tegen de gemeente Den Haag

Op 27 juni 2023 was een mondelinge behandeling in de procedure van Stichting Sinti, Roma en Reizigers tegen de gemeente Den Haag over de discriminatie en mensenrechtenschendingen van woonwagenbewoners door de gemeente. De gemeente Den Haag heeft jarenlang een zogenaamd uitsterfbeleid gevoerd voor woonwagenstandplaatsen. Dit uitsterfbeleid was discriminerend en in strijd met de mensenrechten. Dit […]

Amicus Curiae College voor de Rechten van de Mens discriminatie recht op huisvesting woonwagenbeleid
mei 1, 2017 Woonwagenbeleid

College Rechten van de Mens: Rijksoverheid discrimineert woonwagenbewoners

Met het Oordeel van 1 mei 2017 heeft het College voor de Rechten van de Mens beslist dat de Rijksoverheid woonwagenbewoners discrimineert. In deze zaak heeft de interventie van PILP een belangrijke rol gespeeld. De zaak betrof een klacht van een groep woonwagenbewoners over de Handreiking die de Rijksoverheid in 2006 aan de gemeenten heeft meegegeven. Door de […]

Gerelateerde berichten

Onze Dossiers

Onze Dossiers

Steun ons werk

PILP is de juridische bondgenoot van maatschappelijke organisaties, bewegingen, gemeenschappen en activisten die zich inzetten voor mensenrechten. Uw donatie stelt ons in staat om deze dienst te blijven leveren.