Algemene voorwaarden

Stichting PILP (“PILP“) is een naar Nederlands recht opgerichte stichting die zich onder meer ten doel stelt het voeren van strategische rechtszaken en juridische procedures met een publiek belang, zoals mensenrechten in Nederland, door het beoefenen van de advocatuur en die voldoet aan de eisen die daaraan door de Nederlandse Orde van Advocaten worden gesteld. PILP is statutair gevestigd in Amsterdam en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 88508536.

Lees de volledige Algemene Voorwaarden van PILP hier.

Algemene voorwaarden

Onze Dossiers

Onze Dossiers

Steun ons werk

PILP is de juridische bondgenoot van maatschappelijke organisaties, bewegingen, gemeenschappen en activisten die zich inzetten voor mensenrechten. Uw donatie stelt ons in staat om deze dienst te blijven leveren.