Woonwagenbeleid – Interventie CRM

Sinds de afschaffing van de Woonwagenwet in 1999 had Nederland geen nationaal woonwagenbeleid meer. Als gevolg voeren, of voerden, veel gemeentes een uitsterfbeleid of afbouwbeleid rond woonwagenstandplaatsen. Lees meer over deze vormen van woonwagenbeleid in de dossierpagina van PILP.

In 2016 diende er een zaak bij het College voor de Rechten van de Mens over het woonwagenbeleid van de Gemeente Gouda, en indirect over het hele Rijksbeleid. Op 19 oktober 2016 heeft PILP geïntervenieerd in deze zaak bij middels een brief aan het College. In de brief gaat PILP nader in op het mensenrechtelijk kader dat van toepassing is op dit Rijksbeleid.

Op 16 februari 2017 was PILP aanwezig bij de zitting van het College voor de Rechten van de Mens over het woonwagenbeleid in de gemeente Gouda en de Rijksoverheid. Tijdens deze zitting verwees het College uitdrukkelijk naar de standpunten die uiteengezet waren in de brief van PILP.

Uiteindelijk heeft het College voor de Rechten van de Mens op 1 mei 2017 beslist dat de Rijksoverheid woonwagenbewoners discrimineert met het bestaande beleid. Op 13 juli 2018 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het nieuwe beleidskader voor het woonwagenbeleid gepresenteerd. Met dit nieuwe beleidskader komt officieel een einde aan het uitsterfbeleid. Lokaal is het uitsterfbeleid echter nog niet overal van tafel, laat staan teruggedraaid. PILP en het NJCM blijven zich dan ook actief inzetten voor de mensenrechten van de woonwagenbewoners.

In een oogopslag

Startdatum:
19 oktober 2016
Huidige status:

In mei 2017 heeft het College voor de Rechten van de Mens beslist dat de Rijksoverheid woonwagenbewoners discrimineert. In juli 2018 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het nieuwe beleidskader voor het woonwagenbeleid gepresenteerd.

Rechtzaak Woonwagenbeleid – Interventie CRM

13 juli 2018

Nieuw beleidskader gepresenteerd

Nieuw beleidskader gepresenteerd

Op 13 juli 2018 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het nieuwe beleidskader voor het woonwagenbeleid gepresenteerd. Met dit nieuwe beleidskader komt officieel een einde aan het uitsterfbeleid.
1 mei 2017

Uitspraak CRM

Uitspraak CRM

Het College voor de Rechten van de Mens heeft op 1 mei 2017 beslist dat de Rijksoverheid woonwagenbewoners discrimineert met het bestaande beleid.
16 februari 2017

Hoorzitting CRM

Hoorzitting CRM

Op 16 februari 2017 was PILP aanwezig bij de zitting van het College voor de Rechten van de Mens over het woonwagenbeleid in de gemeente Gouda en de Rijksoverheid.
19 oktober 2016

Interventie PILP

Interventie PILP

Op 19 oktober 2016 heeft PILP geïntervenieerd in de zaak tegen de Gemeente Gouda bij het College voor de Rechten van de Mens middels een brief.
Tijdlijn

Gerelateerde berichten

Met de tag: Woonwagenbeleid – Interventie CRM
rechtszaak Roma en Reizigers Sinti tussenvonnis uitspraak woonwagenbeleid
september 26, 2023 Woonwagenbeleid

Tussenvonnis over ontvankelijkheid Stichting in procedure over woonwagenstandplaatsen in Den Haag

Op 6 september 2023 heeft de rechtbank Den Haag een tussenvonnis uitgesproken in de zaak van de Stichting Sinti, Roma en Reizigers tegen de gemeente Den Haag. Het belangrijkste doel is bereikt: de Stichting is toegelaten tot de procedure en tijdens de volgende zitting zal de zaak inhoudelijk worden behandeld. De gemeente is nu aan zet om haar […]

discriminatie rechtszaak Roma en Reizigers Sinti woonwagenbeleid
juni 29, 2023 Woonwagenbeleid

Procedure Stichting Sinti, Roma en Reizigers tegen de gemeente Den Haag

Op 27 juni 2023 was een mondelinge behandeling in de procedure van Stichting Sinti, Roma en Reizigers tegen de gemeente Den Haag over de discriminatie en mensenrechtenschendingen van woonwagenbewoners door de gemeente. De gemeente Den Haag heeft jarenlang een zogenaamd uitsterfbeleid gevoerd voor woonwagenstandplaatsen. Dit uitsterfbeleid was discriminerend en in strijd met de mensenrechten. Dit […]

Amicus Curiae College voor de Rechten van de Mens discriminatie recht op huisvesting woonwagenbeleid
mei 1, 2017 Woonwagenbeleid

College Rechten van de Mens: Rijksoverheid discrimineert woonwagenbewoners

Met het Oordeel van 1 mei 2017 heeft het College voor de Rechten van de Mens beslist dat de Rijksoverheid woonwagenbewoners discrimineert. In deze zaak heeft de interventie van PILP een belangrijke rol gespeeld. De zaak betrof een klacht van een groep woonwagenbewoners over de Handreiking die de Rijksoverheid in 2006 aan de gemeenten heeft meegegeven. Door de […]

Gerelateerde berichten

Onze Dossiers

Onze Dossiers

Steun ons werk

PILP is de juridische bondgenoot van maatschappelijke organisaties, bewegingen, gemeenschappen en activisten die zich inzetten voor mensenrechten. Uw donatie stelt ons in staat om deze dienst te blijven leveren.