Etnisch profileren – Kmar civiel

Etnisch profileren – Kmar civiel

Een coalitie van maatschappelijke organisaties en burgers heeft de Koninklijke Marechaussee (Kmar) gedagvaard om een einde te maken aan discriminerende grenscontroles. Op 14 februari 2023 oordeelde het gerechtshof dat de werkwijze van de KMar een vorm van rassendiscriminatie is en heeft deze werkwijze verboden. Advocaten van PILP en Houthoff stonden de coalitie bij.

Etnisch profileren door de Marechaussee

Bij grenscontroles selecteerden marechaussees mensen mede op grond van hun uiterlijk voorkomen, huidskleur, of afkomst (etniciteit). Bovendien werkte de Koninklijke Marechaussee met risicoprofielen waarin etniciteit voorkomt. Bijvoorbeeld: mannen die snel lopen, goed gekleed zijn en die er “niet Nederlands” uit zouden zien. Dat is een vorm van discriminatie die in strijd is met de mensenrechten en het Nederlands recht en is dus verboden.

Etnisch profileren heeft een negatieve impact. Het is schadelijk voor de mensen die het treft, draagt bij aan stigmatisering van etnische minderheden, tast het vertrouwen in de overheid aan en blijkt niet effectief bij de bestrijding van criminaliteit.

De samenwerkende organisaties en burgers hebben de regering herhaaldelijk gewezen op de schadelijke effecten van etnisch profileren. Ook internationale mensenrechtenorganen wijzen Nederlandse al jaren op haar plicht om burgers tegen discriminatie te beschermen en etnisch profileren te voorkomen. Dit alles leidde niet tot wezenlijke verbeteringen.

Rechtszaak om discriminatie te stoppen

Ondanks alle kritiek en aanbevelingen hield het kabinet vol dat etniciteit in combinatie met andere kenmerken deel mag uitmaken van algemene risicoprofielen en gebruikt mag worden bij selectiebeslissingen. Daarmee stond het kabinet toe dat de Koninklijke Marechaussee burgers discrimineert. De Tweede Kamer was hiervan op de hoogte maar trad niet op. Daarom zag de coalitie zich genoodzaakt om naar de rechter te gaan.

De coalitie startte een civiele procedure tegen de staat. De coalitie stelde dat de Koninklijke Marechaussee geen gebruik mag maken van etniciteit bij selectiebeslissingen en het maken van risicoprofielen. Juridisch gezegd: het opstellen en hanteren van risicoprofielen waarvan etniciteit (mede) deel uitmaakt ten behoeve van grenscontroles is in strijd met het discriminatieverbod.

Als eisers in deze zaak traden op:

De coalitie wordt bijgestaan door advocaten van PILP en van Houthoff.

Uitspraak in Hoger Beroep

Na een negatieve uitspraak van de rechtbank in eerste aanleg oordeelde het gerechtshof Den Haag op 14 februari 2023 dat de huidige werkwijze van de KMar een vorm van rassendiscriminatie is en heeft deze werkwijze verboden. Een baanbrekende uitspraak. De Nederlandse Staat gaat niet in cassatie tegen de uitspraak van het gerechtshof Den Haag over etnisch profileren door de Koninklijke Marechaussee. De Staat legt zich neer bij de uitspraak van het gerechtshof en daarmee is die uitspraak definitief.

Meld discriminatie door de Marechaussee

Denk je dat je vanwege jouw afkomst of huidskleur bent gecontroleerd of ben je discriminerend behandeld door een medewerker van de Koninklijke Marechaussee? Deel dan je ervaringen met een antidiscriminatiebureau. Daar staan klachtbehandelaars voor je klaar. Zij bieden een luisterend oor en ondersteuning bij het voeren van een klachtenprocedure.

In een oogopslag

Startdatum:
26 februari 2020
Partners:

Amnesty International Nederland
Controle Alt Delete
Antidiscriminatiebureau RADAR
Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten
Twee ‘niet-witte’ burgers die herhaaldelijk etnisch geprofileerd zijn door de Koninklijke Marechaussee.

Huidige status:

Op 14 februari 2023 oordeelde het gerechtshof dat de huidige werkwijze van de KMar een vorm van rassendiscriminatie is en heeft deze werkwijze verboden. De Nederlandse Staat gaat niet in cassatie tegen de uitspraak van het gerechtshof Den Haag over etnisch profileren door de Koninklijke Marechaussee (KMar).

Gerelateerde Documenten

Rechtzaak Etnisch profileren – Kmar civiel

14.02.2023

Arrest gerechtshof Den Haag

Arrest gerechtshof Den Haag

Op 14 februari 2023 oordeelde het gerechtshof dat de huidige werkwijze van de KMar een vorm van rassendiscriminatie is en heeft deze werkwijze verboden. Een baanbrekende uitspraak. De Nederlandse Staat gaat niet in cassatie tegen de uitspraak van het gerechtshof Den Haag over etnisch profileren door de Koninklijke Marechaussee. De Staat legt zich neer bij de uitspraak van het gerechtshof en daarmee is die uitspraak definitief.
08.12.2022

Hoger beroep zitting gerechtshof Den Haag

Hoger beroep zitting gerechtshof Den Haag

Op 8 december 2022 vond de hoger beroep zitting plaats bij het gerechtshof in Den Haag.
17.05.2022

Coalitie in Hoger beroep

Coalitie in Hoger beroep

Op 17 mei 2022 is de coalitie in beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechtbank over etnisch profileren door de Koninklijke Marechaussee.
22.09.2021

Uitspraak rechtbank Den Haag

Uitspraak rechtbank Den Haag

Op 22 september 2021 heeft de rechtbank geoordeeld dat etniciteit onderdeel mag blijven van risicoprofielen. Al onze vorderingen zijn daarmee afgewezen.
15.06.2021

Behandeling zaak rechtbank Den Haag

Behandeling zaak rechtbank Den Haag

Op 15 juni 2021 behandelt de rechtbank Den Haag de zaak over etnisch profileren door de Marechaussee. Deze hoorzitting is te volgen via een livestream. Lees mee met de pleitnotities van onze advocaten. Vind hier een overzicht van onze zaak in de media.
26.02.2020

Procedure van start

Procedure van start

Op woensdag 26 februari 2020 is tegen de Nederlandse staat een procedure gestart vanwege etnisch profileren door de Koninklijke Marechaussee.
11.06.2018

Klacht Mpanzu Bamenga

Klacht Mpanzu Bamenga

Op 11 juni 2018 heeft het PILP namens heer Mpanzu Bamenga een klacht ingediend over etnisch profileren door de Koninklijke Marechaussee.
20.06.2014

Eerste brainstormsessie

Eerste brainstormsessie

Op 20 juni 2014 vond een brainstormsessie plaats over etnisch profileren. Daarin is gekeken naar de problemen die er spelen en hoe deze aan de kaak gesteld kunnen worden,
Tijdlijn

Gerelateerde berichten

Met de tag: Etnisch profileren – Kmar civiel
etnisch profileren uitspraak
februari 13, 2024 Etnisch profileren

Etnisch profileren: de stand van zaken in 2024

In februari 2024 hebben onze cliënten een brief gestuurd naar het kabinet met de oproep om schriftelijk vast te leggen dat etnisch profileren verboden is, en bij alle overheidsorganisaties af te dwingen dat zij dit verbod naleven. Deze oproep komt een jaar nadat het gerechtshof in Den Haag vaststelde dat etnisch profileren discriminatie is, en […]

etnisch profileren rechtszaak
februari 16, 2023 Etnisch profileren

Uitspraak Marechaussee definitief: Kabinet, neem nu effectieve maatregelen tegen etnisch profileren

De Nederlandse Staat gaat niet in cassatie tegen de uitspraak van het gerechtshof Den Haag over etnisch profileren door de Koninklijke Marechaussee (KMar). De Staat legt zich neer bij de uitspraak van het gerechtshof en daarmee is die uitspraak definitief. Dit is een belangrijke stap in de strijd tegen racisme en discriminatie. De rechtszaak werd […]

etnisch profileren hoger beroep rechtszaak
februari 15, 2023 Etnisch profileren

Gerechtshof verbiedt etnisch profileren

Vanochtend heeft het gerechtshof een baanbrekende uitspraak gedaan in de zaak van twee burgers, Amnesty International, Controle Alt Delete, RADAR en NJCM tegen de staat over etnisch profileren door de Koninklijke Marechaussee (KMar). Advocaten van PILP en Houthoff stonden de coalitie bij in deze procedure. Het gerechtshof oordeelt dat de huidige werkwijze van de KMar een vorm […]

1 2 3 4
Gerelateerde berichten

Onze Dossiers

Onze Dossiers

Steun ons werk

PILP is de juridische bondgenoot van maatschappelijke organisaties, bewegingen, gemeenschappen en activisten die zich inzetten voor mensenrechten. Uw donatie stelt ons in staat om deze dienst te blijven leveren.