Klacht tegen Shell – Reclame Code Commissie

Op 2 mei 2019 heeft Fossielvrij Onderwijs, ondersteund door PILP, een klacht ingediend tegen Shell bij de Reclame Code Commissie over misleidende reclame. De klacht is gericht tegen Shells reclame over GTL Fuel op een informatiebord dat geplaatst was naast het reuzenrad van het Generation Discover Festival 2018, een festival van Shell voor kinderen van de basisschool en de brugklas. Die reclame bevatte misleidende milieuclaims over GTL Fuel, aldus de klacht.

Het misleidende aspect van het informatiebord was drieledig. Ten eerste werd de indruk gewekt dat GTL tot één van de schone energiebronnen hoort, wat het niet is. GTL is namelijk een fossiele brandstof, geliquideerd aardgas. Ten tweede stond op het informatiebord beschreven dat het reuzenrad door GTL Fuel werd aangedreven en dat daarmee wordt bijgedragen aan de VN duurzame ontwikkelingsdoeleinden. Echter, de betreffende doelstelling werd onjuist geciteerd: in plaats van ‘schone energie’ stond op het informatiebord ‘schonere energie’. Ten derde werd GTL aangeprezen als een schoner alternatief voor diesel, terwijl die stelling niet kan worden gesteund met wetenschappelijk onderzoek wanneer de totale milieubelasting van GTL – inclusief de emissie veroorzaakt bij de productie ervan – meegenomen wordt.

De Reclame Code Commissie (‘RCC’) heeft de klacht in de beslissing van 5 augustus 2019 afgewezen. Tegen deze beslissing heeft PILP namens Fossielvrij Onderwijs hoger beroep ingesteld bij het College van Beroep (‘Het College’).

Op 29 oktober 2019 heeft het College de klacht gegrond verklaard. PILP en Fossielvrij Onderwijs zijn erg verheugd met het resultaat van deze procedure.

Het College acht de reclame-uiting van Shell wél strijdig met artikel 2 van de Milieu Reclame Code, in tegenstelling tot het oordeel van de RCC. Shell wordt bevolen om niet meer op een dergelijke wijze misleidende milieuclaims op te nemen in reclame voor GTL. Lees hierover meer in het nieuwsbericht.

Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind

Omdat de reclame van Shell met de misleidende milieuclaims gericht was op kinderen van de basisschool en de brugklas, zijn de rechten van het kind mede van belang in deze zaak. De kinderen die het festival bezochten waren van zeer beïnvloedbare leeftijden en daardoor vatbaar voor misleidende reclame. Op grond van artikel 3 van het VN Kinderrechtenverdrag moet het belang van het kind te allen tijde vooropgesteld worden. Zij moeten beschermd worden tegen informatie die schadelijk kan zijn voor hun welzijn, inclusief reclame die misleidende milieuclaims bevat.

In een oogopslag

Startdatum:
2 mei 2019
Partners:

Fossielvrij Onderwijs

Huidige status:

De klacht van Fossielvrij Onderwijs is gegrond verklaard.

Gerelateerde Documenten

Rechtzaak Klacht tegen Shell – Reclame Code Commissie

29 oktober 2019

College verklaard klacht gegrond

College verklaard klacht gegrond

Op 29 oktober 2019 heeft het College de klacht gegrond verklaard.
5 augustus 2019

RCC wijst klacht af

RCC wijst klacht af

De Reclame Code Commissie (‘RCC’) heeft de klacht in de beslissing van 5 augustus 2019 afgewezen
2 mei 2019

Klacht ingediend

Klacht ingediend

Op 2 mei 2019 heeft Fossielvrij Onderwijs, ondersteund door PILP, een klacht ingediend tegen Shell bij de Reclame Code Commissie over misleidende reclame.
Tijdlijn

Gerelateerde berichten

Met de tag: Klacht tegen Shell – Reclame Code Commissie
klacht klimaatverandering
mei 2, 2019 Klimaatverandering

Fossielvrij Onderwijs en PILP dienen klacht in tegen misleidende reclame van Shell

Op 2 mei 2019 heeft Fossielvrij Onderwijs, ondersteund door PILP, een klacht ingediend tegen Shell bij de Reclame Code Commissie. Het gaat hier om reclame van Shell op het Generation Discover Festival, een evenement voor kinderen van de basisschool en brugklas. In de klacht wordt betoogd dat Shell misleidende reclame heeft gemaakt over GTL Fuel – vloeibaar […]

Gerelateerde berichten

Onze Dossiers

Onze Dossiers

Steun ons werk

PILP is de juridische bondgenoot van maatschappelijke organisaties, bewegingen, gemeenschappen en activisten die zich inzetten voor mensenrechten. Uw donatie stelt ons in staat om deze dienst te blijven leveren.