Zaak gewonnen: Shell veroordeeld voor misleidende kinderreclame in hoger beroep bij de Reclame Code Commissie

De klacht van Fossielvrij Onderwijs en het PILP over misleidende reclame van Shell op een kinderfestival is in hoger beroep gegrond verklaard door de Stichting Reclame Code. Het College van Beroep oordeelde dat Shells reclame voor Gas-to-liquid (GTL), vloeibaar aardgas, misleidende milieuclaims bevatte. Het College was het eens met klagers dat Shell, door te verwijzen naar de VN ontwikkelingsdoelen en door de negatieve milieueffecten weg te laten, de indruk gaf dat GTL schoon en duurzaam is. Dit resulteerde in een uitvoerig oordeel waarin Shell werd berispt om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Generation Discover is een kinderfestival over technologie dat 35.000 bezoekers aantrok in 2018. Op dat festival had Shell op een groot tekstbord reclame gemaakt voor GTL dat als ‘alternatieve dieselbrandstof’ werd aangesprezen. Zo stond op het reclamebord:

Via chemisch knip-en-plakwerk maakt Shell van aardgas een vloeibare brandstof. Hierdoor verbrandt GTL schoner dan gewone diesel en is er minder uitstoot van lokale emissies. Dit leidt tot verbetering van de luchtkwaliteit in de omgeving waar GTL wordt gebruikt”.

Bovendien werd op het reclamebord gesteld dat GTL bijdraagt aan het VN ontwikkelingsdoel 7, ‘duurzame en betaalbare energie’. Naast het officiële logo was de bijbehorende VN-tekst geknipt en geplakt zodat er kwam te staan ‘schonere energie’ in plaats van ‘schone energie’.

Het College van Beroep (“het College”) van de Stichting Reclame Code achtte de uitingen op het reclamebord in strijd met artikel 2 van de Milieu Reclame Code, waarin is bepaald dat reclame geen misleidende milieuclaims mogen bevatten. Daarmee vernietigt het College een eerdere beslissing van de Reclame Code Commissie die de klacht in eerste aanleg afwees.

Lees hier de beslissing van het College en de eerdere beslissing van de Reclame Code Commissie; de klacht en het hogerberoepschrift die door het PILP mede namens Fossielvrij Onderwijs zijn ingediend.

In het oordeel van het College hebben wij, op de belangrijkste onderdelen van de klacht, gelijk gekregen. Zo oordeelde het College dat de uitingen van Shell inderdaad de indruk gaven dat GTL een schone, duurzame energiebron zou zijn. Dit terwijl GTL niet wezenlijk schoner is dan diesel wanneer de totale milieubelasting van GTL van ‘well-to-wheel’ wordt bezien.

Dit zal de gemiddelde bezoeker ontgaan, nu elke informatie hierover in de uiting ontbreekt. Shell maakt onderscheid tussen de uitstoot van broeikasgassen en de opwarming van de aarde enerzijds en de lokale luchtkwaliteit anderzijds. Het College kan dit onderscheid niet volgen”.

Voorts was het College met ons eens dat GTL nimmer de luchtkwaliteit kan verbeteren, zoals werd gesteld op het reclamebord, omdat het een fossiele brandstof is die hooguit (relatief) minder kan vervuilen.

Over het gebruiken van het VN ontwikkelingsdoel 7 in de reclame overwoog het College dat het niet juist is om GTL in dat kader te gebruiken en te presenteren als een vorm van duurzame, schonere energie.

Fossielvrij Onderwijs en het PILP zijn erg verheugd met het goed leesbare en heldere oordeel. We zijn blij dat met deze uitspraak wordt bevestigd dat de VN ontwikkelingsdoeleinden niet misbruikt mogen worden voor reclame over fossiele brandstoffen.

[ssba]