Bezwaarschrift ingediend over de inperking demonstratierecht We Promise Hoorn

Het PILP staat Stichting We Promise bij in een procedure tegen de gemeente Hoorn over de inperking van haar demonstratierecht.

We Promise is een stichting die zich inzet tegen racisme, discriminatie en uitsluiting in Nederland. We Promise demonstreert onder andere tegen het standbeeld van J. P. Coen in Hoorn, dat volgens de stichting een symbolische verering van een gewelddadig koloniaal verleden vertegenwoordigt.

In september 2022 had We Promise een kleinschalig protest aangekondigd tegen het standbeeld, waar drie personen bij aanwezig zouden zijn. De burgemeester van Hoorn legde aan We Promise drieëntwintig beperkingen op, waaronder een verbod op versterkt geluid en een verbod op “aanstootgevende” uitingen.

Het PILP heeft namens We Promise bezwaar gemaakt tegen het besluit van de burgemeester, omdat de beperkingen in strijd zijn met het demonstratierecht. Bovendien heeft het grote aantal beperkingen op zichzelf al een afschrikkende werking voor mensen die willen demonstreren. De overheid moet zich juist inspannen om een demonstratie te faciliteren. Volgens Stichting We Promise is het ook voor toekomstige demonstraties in de gemeente Hoorn belangrijk dat zij nu opkomt voor haar demonstratierecht.

Lees het bezwaarschrift hier.

[ssba]