PILP dient klacht in voor hulporganisaties over het in beslag nemen van tenten bij Ter Apel

Het PILP heeft voor hulporganisaties MiGreat en Doorbraak een klacht ingediend over (het opdracht geven tot) het afnemen van tenten van mensen die noodgedwongen buiten moesten slapen bij aanmeldcentrum Ter Apel. Volgens de organisaties is het afpakken van tenten van mensen die gedwongen buiten moeten slapen, omdat er voor hen geen opvang is, in strijd met mensenrechten en onbehoorlijk.

Sinds in elk geval juli 2022 hebben mensen noodgedwongen een of meerdere nachten, en soms zelfs weken, voor de hekken van het aanmeldcentrum in Ter Apel buiten doorgebracht. Deze mensen moesten zich daar melden voor de asielprocedure in Nederland, of werden door de autoriteiten naar het centrum gebracht vanuit crisis- en noodopvanglocaties. Door (bewust) falend beleid van de nationale overheid en het COA, moesten zij buiten wachten of zelfs slapen, soms ook in de stromende regen.

Verschillende individuen en organisaties, waaronder MiGreat en Doorbraak, besloten daarom om op meerdere momenten tenten uit te delen. De lokale overheid bood de groep vluchtelingen geen hulp, maar gaf opdracht aan de politie en de dienst toezicht en handhaving om tenten en andere kampeermiddelen af te nemen. De politie en medewerkers van de dienst toezicht en handhaving hebben daarop meerdere malen het laatste stukje beschutting dat deze mensen hadden, een tent, in beslag genomen. Hierover dienen de organisaties een klacht in bij de politie en bij de gemeente Westerwolde.

De nationale overheid en het COA hebben aan de vluchtelingen die zich moeten melden in Ter Apel geen adequate en menswaardige opvang geboden. Dit is op zichzelf een duidelijke schending van hun mensenrechten en hierover loopt een civiele procedure, gevoerd door Vluchtelingenwerk en advocatenkantoor Prakken d’Oliveira. Ook was hierover, terecht, veel ophef in de samenleving. De situatie de afgelopen maanden voor het aanmeldcentrum in Ter Apel is voor iedereen onwenselijk, maar was voor de mensen in nood onmenselijk. Door het actief en bewust afnemen van tenten, de enige mogelijkheid tot beschutting van deze mensen, werden ze over de rand van wat mensenrechtelijk aanvaardbaar is geduwd. Het actief afpakken van kampeermiddelen, terwijl er geen mogelijkheid tot opvang bestaat, is in strijd met de mensenrechten en internationale verplichtingen van de Nederlandse Staat.

Lees de klacht hier.

[ssba]