Hoger beroep in kort geding over wapenexport naar Egypte

In oktober is het PILP, samen met PAX, Stop Wapenhandel en het NJCM, een spoedprocedure (kort geding) gestart tegen de Nederlandse Staat om wapenhandel naar Egypte een halt toe te roepen. Volgens de NGO’s zouden de ernstige mensenrechtensituatie in het land en de rol van de Egyptische krijgsmacht daarin, reden moeten zijn om, in ieder geval op dit moment, geen wapens naar Egypte uit te voeren.

Op 23 november 2021 deed de rechtbank uitspraak in de zaak. Daarin bepaalde de rechtbank onder meer dat, hoewel de mensenrechtensituatie in Egypte zorgwekkend is, de Staat toch mocht besluiten om exportvergunningen te verlenen. Zie ons persbericht over de uitspraak hier.

Hoewel de organisaties blij zijn dat de rechtbank inhoudelijk naar de zaak heeft gekeken, vinden zij dat de rechtbank tot een andere conclusie had moeten komen: namelijk dat export naar Egypte onder de huidige omstandigheden niet kan worden toegestaan. Daarom hebben zij op 20 december 2021 hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank. Lees ons hoger beroepschrift hier.

Lees meer over wapenexport en mensenrechten hier.

[ssba]