Wapenexport

Wapenexport

Wapenexport uit Nederland

Nederland is nummer 11 op de lijst van grote wapenexporteurs. Er wordt jaarlijks voor ongeveer 1 miljard aan wapenexportvergunningen afgegeven, waarvan een gedeelte voor levering aan conflictgebieden of landen met een problematische mensenrechtensituatie. Zo is er in het verleden onder andere geleverd aan Saoedi-Arabië, Bahrein en Pakistan.

Uitvoer van wapens mag alleen plaatsvinden met een speciale exportvergunning van de overheid. Deze vergunning wordt verleend door de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS) en de minister van Buitenlandse Zaken (BZ). Het Europees Gemeenschappelijk Standpunt over wapenexport en het VN Wapenhandelsverdrag spelen een belangrijke rol bij de beoordeling van vergunningsaanvragen. Volgens deze internationale regels moet rekening gehouden worden met conflictsituaties en mensenrechtenschendingen in het land van bestemming.

Wapenexport van Nederland naar Egypte

Eén van de landen waar Nederland anno 2021 wapens naar exporteert, is Egypte. In Egypte vinden ernstige mensenrechtenschendingen plaats, zoals executies van gevangenen, hardhandige onderdrukking van protesten en vervolging van mensenrechtenverdedigers. Ook voert het Egyptische regime omvangrijke militaire operaties uit tegen de eigen burgerbevolking in de Noord-Sinaï. Egypte is een militaire dictatuur, en de krijgsmacht speelt een belangrijke rol bij de mensenrechtenschendingen.

De Nederlandse regering erkent de ernst van de mensenrechtensituatie in Egypte, maar meent dat de Egyptische marine daar niet bij betrokken is. Daarom verleent de minister wél exportvergunningen ten behoeve van de Egyptische marine. Volgens het NJCM, PAX en Stop Wapenhandel mag er echter helemaal geen wapenexport naar Egypte plaatsvinden. Samen met PILP hebben zij meerdere juridische procedures gevoerd over wapenexport naar Egypte.

Gerelateerde rechtszaken

Wapenexport – Kort geding Vergunning

Aanvechten wapenexport naar Egypte: kort geding In juli 2020 werd de Tweede Kamer geïnformeerd over de afgifte van een vergunning voor de export van militair materiaal naar Egypte ter waarde van 114 miljoen euro. Dat is ongeveer 10% van de totale jaarlijkse Nederlandse wapenexport. Ook in 2021 werden nog enkele andere vergunningen voor Egypte verleend. Volgens PAX, Stop Wapenhandel […]

Dossier

Gerelateerde berichten

Met de tag: Wapenexport – Kort geding Vergunning
wapenexport
oktober 6, 2022 Wapenexport

Documenten over wapenexportvergunning vrijgegeven na beroep PILP

Sinds 2020 procedeert PILP tegen de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS) over het recht op toegang tot informatie over wapenexport voor Egypte. Door BHOS werd geen enkel document verstrekt vanwege de geheimhoudingsplicht van de douane. De rechtbank heeft het beroep gegrond verklaard. Een deel van de gevraagde documenten moeten nu worden vrijgegeven. Een […]

hoger beroep wapenexport
mei 17, 2022 Wapenexport

Hoger beroep over wapenexport naar Egypte verloren

Het gerechtshof in Den Haag heeft vandaag, dinsdag 17 mei, in hoger beroep geoordeeld dat Nederland wapens mag blijven leveren aan Egypte. Een coalitie van vredes- en mensenrechtenorganisaties spanden een kort geding aan tegen de Nederlandse Staat om wapenexport naar Egypte een halt toe te roepen. Nederland levert wapensystemen aan de Egyptische krijgsmacht, die daarmee […]

hoger beroep kort geding wapenexport
december 20, 2021 Wapenexport

Hoger beroep in kort geding over wapenexport naar Egypte

In oktober is PILP, samen met PAX, Stop Wapenhandel en het NJCM, een spoedprocedure (kort geding) gestart tegen de Nederlandse Staat om wapenhandel naar Egypte een halt toe te roepen. Volgens de NGO’s zouden de ernstige mensenrechtensituatie in het land en de rol van de Egyptische krijgsmacht daarin, reden moeten zijn om, in ieder geval op […]

1 2 3
Gerelateerde berichten

Onze Dossiers

Onze Dossiers

Steun ons werk

PILP is de juridische bondgenoot van maatschappelijke organisaties, bewegingen, gemeenschappen en activisten die zich inzetten voor mensenrechten. Uw donatie stelt ons in staat om deze dienst te blijven leveren.