PILP naar de rechter om afwijzing Wob-verzoek over wapenexport

Photo by David Cliff/NurPhoto via Getty Images
(Photo by David Cliff/NurPhoto via Getty Images)

De minister van Buitenlandse Zaken (BZ) heeft besloten om geen enkele bron van informatie openbaar te maken over een vergunning voor wapenexport naar Egypte. Hierdoor kan niet worden getoetst hoe deze vergunning tot stand is gekomen, en of daarbij wel voldoende gewicht is toegekend aan de mensenrechten. Het PILP is daarom bij de rechtbank in beroep gegaan.

Het PILP diende vorig jaar augustus een verzoek in op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), om informatie op te vragen over een vergunning voor wapenexport naar Egypte. Dit verzoek werd afgewezen, omdat de gevraagde informatie onder het beroepsgeheim van de Douane zou vallen. Het PILP kreeg geen enkel document in te zien.

Het PILP heeft tegen de afwijzing bezwaar gemaakt, zie daarover dit nieuwsbericht. In het bezwaar is (onder andere) uiteengezet waarom de gevraagde informatie niet onder het beroepsgeheim van de Douane valt. Daarna heeft de minister van BZ een beslissing op het bezwaar genomen. Hierin staat opnieuw dat geen enkel document openbaar gemaakt zal worden.

De openbaarheid van overheidsinformatie is van groot belang voor het goed functioneren van onze democratische rechtsstaat. Bij een controversieel onderwerp als wapenexport, waarbij mensenrechten in het geding zijn, is transparantie des te belangrijker. NGO’s, zoals het PILP en onze bondgenoten, vervullen hierbij volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens de rol van public watchdog. Wanneer de minister weigert om enige inzage te geven in de besluitvorming over wapenexport, kunnen NGO’s deze controlerende rol niet goed vervullen.

Volgens het PILP is het besluit van de minister van BZ onjuist, onzorgvuldig tot stand gekomen en op verschillende punten niet (voldoende) gemotiveerd. Wij hebben daarom beroep ingesteld bij de rechtbank. Lees hier ons beroepschrift.

Voor meer informatie over wapenexport en mensenrechten, klik hier.

[ssba]