Onderzoek seksisme en het CEDAW

Het PILP heeft, in samenwerking met het Clara Wichmann Proefprocessenfonds, onderzoek laten verrichten naar de toepassing van het VN Vrouwenrechtenverdrag (CEDAW) in zaken rondom vermeend seksisme in het openbaar. Dit onderzoek is uitgevoerd door het PILPG.

Uit het eerste onderzoek van het PILPG, getiteld ‘Sexism in advertising: international framework under the CEDAW, volgt hoe het CEDAW en het CEDAW-Comité aankijken tegen seksistische en stereotyperende reclames en hoe ze de taak van de Staat op dit gebied zien.

Uit het tweede onderzoek, ‘Legal frameworks regarding sexism in advertising: comparison of national systems’, blijkt dat veel van de omringende en onderzochte landen, zoals Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, reclame-uitingen niet alleen toetsen op de vraag of deze uitingen in strijd zijn met de goede zeden, de goede smaak en het fatsoen, maar ook op de vraag of de uitingen seksistisch of stereotyperend zijn in de zin van artikel 5 lid a van het VN Vrouwenrechtenverdrag.

Klik hier voor meer informatie over het werk van het PILP in het dossier omtrent seksisme en het CEDAW.

[ssba]