Currently Browsing: publicatie

daniel-schludi-e1RI3wRelqM-unsplash

Interview Merel Hendrickx over Etnisch profileren bij MTV-controles

Op 15 maart 2022 werd Merel Hendrickx, advocaat van PILP, geïnterviewd over MTV-controles. De Rechtbank Den Haag oordeelde op 22 september dat de KMar reizigers mag selecteren mede op basis van etniciteit. Volgens de rechtbank is er dan geen sprake van discriminatie. Toch berichtte de KMar in november te stoppen met het controleren van reizigers […]

Continue Reading
tierra-mallorca-rgJ1J8SDEAY-unsplash

Opiniestuk in NRC: ‘Wonen is een recht, blijf het vooral zo noemen’

Op 15 oktober 2021 verscheen in NRC een opiniestuk van Rosa Beets (PILP) en Jan de Vries (the Shift). Zij betogen daarin dat het tijd is om te erkennen dat de de wooncrisis ook een schending van mensenrechten betreft. Het is volgens hen daarom terecht dat de woonbeweging het recht op behoorlijke huisvesting centraal stelt.

Continue Reading
placeholder-news

Rechtszaak over Etnisch Profileren in de Media

Op 15 juni 2021 heeft de rechtbank Den Haag de zaak over etnisch profileren door de Koninklijke Marechaussee (KMar) behandeld. Een coalitie van burgers en maatschappelijke organisaties heeft de Staat voor de rechter gedaagd. Het huidige beleid van de KMar staat toe dat etniciteit een rol speelt bij grenscontroles. Dat leidt tot discriminatie en daarom heeft […]

Continue Reading
matthew-henry-fPxOowbR6ls-unsplash

ISS blog Bliss publiceert artikel over de Wiv en PILP

Wanneer bevoegdheden van toezichthoudende diensten in toenemende mate een inbreuk op de mensenrechten betekenen, zoals bij de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv) het geval is, wat zijn dan de opties? Een mogelijke weg is die van legal mobilistation: het aanwenden van het recht om sociale doelen te bereiken die via de politieke weg onhaalbaar zijn. Hiervoor pleiten […]

Continue Reading
human rights

Podcast van de Correspondent over PILP

Projectcoördinator van PILP, Jelle Klaas, werd onlangs geïnterviewd door de Correspondent. In de Rudi & Freddie Show sprak hij over (sociaaleconomische) mensenrechten, de rechten van ongedocumenteerden in Nederland, strategisch procederen voor mensenrechten en PILP. Ook werd besproken hoe het recht op demonstratie steeds vaker wordt ingeperkt, en hoe mensenrechten steeds meer worden uitgehold onder het […]

Continue Reading
mitchel-lensink-Ismnr6WSHCU-unsplash

PILP en ASKV publiceren handleiding Staatlozen en ongedocumenteerden in vreemdelingendetentie

In Nederland zijn ruim 4.000 mensen erkend staatloos. Naast de erkende staatlozen kent Nederland nog eens duizenden mensen van wie de nationaliteit nog onbekend is. Onder deze groep ongedocumenteerden bevinden zich ook vele staatlozen. Staatlozen vormen een uiterst kwetsbare groep. Zij bezitten geen nationaliteit en worden zodoende door geen enkele staat als hun onderdaan erkend. […]

Continue Reading
campaign-creators-qCi_MzVODoU-unsplash

Onderzoek seksisme en het CEDAW

Het PILP heeft, in samenwerking met het Clara Wichmann Proefprocessenfonds, onderzoek laten verrichten naar de toepassing van het VN Vrouwenrechtenverdrag (CEDAW) in zaken rondom vermeend seksisme in het openbaar. Dit onderzoek is uitgevoerd door het PILPG. Uit het eerste onderzoek van het PILPG, getiteld ‘Sexism in advertising: international framework under the CEDAW’, volgt hoe het CEDAW en […]

Continue Reading

Onze Dossiers

Onze Dossiers

Steun ons werk

PILP is de juridische bondgenoot van maatschappelijke organisaties, bewegingen, gemeenschappen en activisten die zich inzetten voor mensenrechten. Uw donatie stelt ons in staat om deze dienst te blijven leveren.