Staat ziet af van hoger beroep in SyRI zaak

Op 23 april 2020 liet de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer weten niet in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 5 februari 2020 inzake het Systeem Risico Indicatie (SyRI). De rechtbank oordeelde dat SyRI in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Daarbij is volgens de staatssecretaris mede van belang dat SyRI onvoldoende efficiënt en effectief was in fraudebestrijding en niet van meerwaarde was voor de partijen die ermee werken.

Dit betekent dat SyRI definitief een halt is toegeroepen!

Het is goed dat de Staat onderkent dat het risicoprofileringssysteem en de inbreuk op het privéleven van burgers onhoudbaar was. Dit is opnieuw een belangrijke stap voor de bescherming van privacy in Nederland.

Tegelijkertijd benadrukt de staatssecretaris telkens dat het gebruik van data en nieuwe technologieën in het sociale zekerheidsdomein volgens de rechtbank legitiem is. In die vindt de rechtbank dat op de overheid een bijzondere verantwoordelijkheid rust om de privacy van haar burgers voldoende te beschermen. De staatssecretaris zal zich daarom richten op de ontwikkeling van een nieuw instrument.

Het PILP en de coalitie van maatschappelijke organisaties waarmee wij samenwerken, zullen deze ontwikkelingen nauwgezet volgen.

[ssba]