Rechtbank verklaart beroep van Code Rood over demonstratie tegen Shell gegrond

Code Rood ging in beroep tegen het besluit dat maximaal 30 mensen mochten demonstreren bij het hoofdkantoor van Shell op 19 mei 2020. De rechtbank heeft het beroep van Code Rood nu gegrond verklaard.  

De rechtbank overweegt dat het beperken van álle demonstraties tot een maximum van dertig personen op gespannen voet staat met de Wet openbare manifestaties. Volgens de rechtbank kan zo’n beperking in bijzondere situaties wel toegestaan zijn, maar dan moet dit wel goed worden gemotiveerd.

De Voorzitter van de Veiligheidsregio had het initiële besluit onvoldoende gemotiveerd. De enkele verwijzing naar de toen geldende Noodverordening en een advies van de GGD-GHOR waren onvoldoende. De rechtbank vindt daarom dat het beroep gegrond is.

De rechtbank laat vervolgens wel de rechtsgevolgen van het besluit in stand, omdat de Voorzitter tijdens het beroep voldoende heeft gemotiveerd waarom de beperking in dit concrete geval in het belang van de gezondheid én proportioneel was. De rechtbank vindt het daarbij belangrijk dat het recht op demonstreren niet onmogelijk is gemaakt en vindt de beperking tot 30 deelnemers niet zo ingrijpend dat het raakt aan de inhoud van het protest.

Code Rood kan zich moeilijk verenigen met het oordeel van de rechtbank om de rechtsgevolgen in stand te laten en is het niet eens met de overwegingen die daaraan ten grondslag liggen. Die overwegingen lijken niet in lijn met het recht op betoging te zijn. Code Rood gaat nadenken over een hoger beroep bij de Raad van State.

Het PILP staat Code Rood bij in deze procedure, samen met mr. J. van Lunen van Van Lunen Advocatuur.

[ssba]