Sancties protesterende studenten ingetrokken

Bekijk alles
april 18, 2024
Nieuwsberichten
Vorige
Volgende

In februari 2024 heeft het Amsterdam University College (AUC) vergaande sancties opgelegd aan zes studenten vanwege hun vermeende betrokkenheid bij studentenprotesten over Palestina op de campus. PILP heeft deze studenten bijgestaan in een bezwaarprocedure. Nu heeft AUC, in reactie op de bezwaren, aan de studenten laten weten dat alle sancties zijn ingetrokken. Dit laat zien dat het helpt om voor je rechten op te komen.

In februari vonden op AUC meerdere protesten plaats vanuit studentenorganisatie AUFree Palestine (“AUFP”). AUFP is een beweging van kritische AUC-studenten die zich ernstig zorgen maakt over de situatie in Palestina en die zich onder meer uitspreekt tegen banden van AUC met academische instituties in Israël die medeplichtig zijn aan mensenrechtenschendingen.

Sancties

Vanwege vermeende betrokkenheid bij deze acties werden  zes studenten gesommeerd om op gesprek te komen bij de decaan, en kregen zij vervolgens sancties opgelegd. De ene helft van de studenten kreeg een formele waarschuwing, de andere helft kreeg een sociaal-politieke schorsing (“social probation”) opgelegd tot aan het einde van het semester. Dat betekent onder meer dat die student niet voor AUC kan werken als bijvoorbeeld student-assistent, niet in het buitenland kan studeren en bovendien uitvoerig strafwerk moest maken in de vorm van een schrijfopdracht.

Volgens AUC zouden de zes studenten tijdens de protesten in februari hebben bijgedragen aan “intimidatie en agressie”. AUC leverde daar echter geen enkel bewijs van, noch van hun aanwezigheid bij de demonstraties.

Bezwaren

In hun bezwaren hebben de studenten aangevoerd dat de besluiten, zonder feitelijke onderbouwing, onvoldoende gemotiveerd waren. Ook vonden zij de sancties disproportioneel. De demonstratievrijheid en de vrijheid van meningsuiting houden niet op bij de entree van de universiteitsgebouwen. Bovendien hoort het bij het democratisch bestel van de universiteit dat studenten vrijelijk en openlijk beleidskwesties moeten kunnen aankaarten en bekritiseren, juist als deze kwesties controversieel, actueel en urgent zijn.

Bredere context

De sancties leidden tot veel ophef binnen de bredere AUC studentengemeenschap. Voor de zes  studenten zorgden de sancties voor stress en een gevoel van onveiligheid op de eigen universiteit. De sancties moeten worden gezien in de context van een steeds repressiever klimaat op Nederlandse universiteiten omtrent de oorlog in Gaza. Academici en studenten ervaren beperkingen bij het organiseren van teach ins en lezingen over het onderwerp. Bij een recent protest op AUC werden meerdere studenten door de politie gearresteerd.

Het intrekken van de sancties is goed nieuws voor de zes studenten: zij kunnen nu zonder stress hun semester afronden. Het is ook een positief signaal voor de bredere studentenbeweging. Bezwaar maken kán helpen, en  je kunt voor je rechten opkomen.

PILP is in deze procedure samen opgetrokken met het European Legal Support Center (ELSC). Het ELSC biedt juridische ondersteuning aan mensen in Europa die zich uitspreken voor Palestijnse rechten.

Tags: ,
Vorige
Volgende
Actueel

Gerelateerde berichten

recht op huisvesting Woonbond
mei 17, 2024 Huisvesting

Woonbond reageert in rechtszaak over te hoge huurprijzen

In maart 2024 heeft de Woonbond zich, gesteund door advocaten van PILP, gevoegd in een rechtszaak van particuliere verhuurders tegen de Nederlandse Staat. Deze verhuurders, verenigd in de Stichting Fair Huur voor verhuurders (hierna: “Fair Huur”), hebben de Staat aangeklaagd over de zogenaamde ‘WOZ-cap’.  De WOZ-cap is een instrument van huurprijsbescherming, waardoor huurwoningen minder makkelijk […]

ter apel vluchtelingenbeleid
april 25, 2024

Ombudsman: tenten afpakken & hulpverleners criminaliseren ‘niet behoorlijk en ongepast’

Vanochtend publiceerde de Nationale Ombudsman het rapport ‘Verboden hulp te bieden?’. De klacht die MiGreat en Doorbraak, bijgestaan door advocaten van PILP, indienden over het afpakken van tenten en criminaliseren van hulpverleners bij het aanmeldcentrum van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in Ter Apel wordt door de Ombudsman gegrond verklaard. De gemeente, politie en […]

bankendiscriminatie discriminatie
april 16, 2024 Bankendiscriminatie

ARGOS uitzending over bankendiscriminatie

Moslims en mensen met voor- of achternamen die als ‘buitenlands’ gezien worden, worden door banken gediscrimineerd, aldus de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme. In februari 2024, zijn PILP en antidiscriminatie organisatie Discriminatie.nl voor en met drie burgers procedures gestart bij het College voor de Rechten van de Mens, vanwege dergelijke bankendiscriminatie. PILP voert deze zaken […]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Gerelateerde berichten

Onze Dossiers

Onze Dossiers

Steun ons werk

PILP is de juridische bondgenoot van maatschappelijke organisaties, bewegingen, gemeenschappen en activisten die zich inzetten voor mensenrechten. Uw donatie stelt ons in staat om deze dienst te blijven leveren.