PILP naar de rechter om afwijzing Wob-verzoek over wapenexport

Bekijk alles
juli 13, 2021
Nieuwsberichten
Vorige
Volgende

De minister van Buitenlandse Zaken (BZ) heeft besloten om geen enkele bron van informatie openbaar te maken over een vergunning voor wapenexport naar Egypte. Hierdoor kan niet worden getoetst hoe deze vergunning tot stand is gekomen, en of daarbij wel voldoende gewicht is toegekend aan de mensenrechten. PILP is daarom bij de rechtbank in beroep gegaan.

PILP diende vorig jaar augustus een verzoek in op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), om informatie op te vragen over een vergunning voor wapenexport naar Egypte. Dit verzoek werd afgewezen, omdat de gevraagde informatie onder het beroepsgeheim van de Douane zou vallen. PILP kreeg geen enkel document in te zien.

PILP heeft tegen de afwijzing bezwaar gemaakt, zie daarover dit nieuwsbericht. In het bezwaar is (onder andere) uiteengezet waarom de gevraagde informatie niet onder het beroepsgeheim van de Douane valt. Daarna heeft de minister van BZ een beslissing op het bezwaar genomen. Hierin staat opnieuw dat geen enkel document openbaar gemaakt zal worden.

De openbaarheid van overheidsinformatie is van groot belang voor het goed functioneren van onze democratische rechtsstaat. Bij een controversieel onderwerp als wapenexport, waarbij mensenrechten in het geding zijn, is transparantie des te belangrijker. NGO’s, zoals PILP en onze bondgenoten, vervullen hierbij volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens de rol van public watchdog. Wanneer de minister weigert om enige inzage te geven in de besluitvorming over wapenexport, kunnen NGO’s deze controlerende rol niet goed vervullen.

Volgens PILP is het besluit van de minister van BZ onjuist, onzorgvuldig tot stand gekomen en op verschillende punten niet (voldoende) gemotiveerd. Wij hebben daarom beroep ingesteld bij de rechtbank. Lees hier ons beroepschrift.

Voor meer informatie over wapenexport en mensenrechten, klik hier.

Tags: , ,
Vorige
Volgende
Actueel

Gerelateerde berichten

etnisch profileren uitspraak
februari 13, 2024 Etnisch profileren

Etnisch profileren: de stand van zaken in 2024

In februari 2024 hebben onze cliënten een brief gestuurd naar het kabinet met de oproep om schriftelijk vast te leggen dat etnisch profileren verboden is, en bij alle overheidsorganisaties af te dwingen dat zij dit verbod naleven. Deze oproep komt een jaar nadat het gerechtshof in Den Haag vaststelde dat etnisch profileren discriminatie is, en […]

demonstratierecht rechtszaak Sint Maarten
februari 8, 2024 Demonstratierecht

Rechtszaak aangespannen tegen demonstratieverbod Sint Maarten

De onmenselijke en afschuwelijke gebeurtenissen in Israël en Gaza hebben ertoe geleid dat mensen over de hele wereld demonstraties en marsen hebben georganiseerd waarin wordt opgeroepen tot een staakt-het-vuren en uit solidariteit met de benarde situatie van de Palestijnen. Een groep bezorgde burgers in Sint Maarten voelde zich ook verplicht om de straat op te […]

PILP in het nieuws
december 14, 2023

PILP sluit zich aan bij EU-waakhond Liberties

PILP versterkt het Europese netwerk van rechtenverdedigers door middel van strategische procederen. PILP zal zich vanaf 1 januari 2024 als nieuwe lidorganisatie aansluiten bij de Civil Liberties Union for Europe (Liberties); de stap werd goedgekeurd tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van Liberties. “We zijn verheugd dat we ons als PILP kunnen aansluiten bij het Liberties-netwerk. […]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Gerelateerde berichten

Onze Dossiers

Onze Dossiers

Steun ons werk

PILP is de juridische bondgenoot van maatschappelijke organisaties, bewegingen, gemeenschappen en activisten die zich inzetten voor mensenrechten. Uw donatie stelt ons in staat om deze dienst te blijven leveren.