PILP start procedure over toegang tot informatie over wapenexport

Bekijk alles
februari 5, 2021
Nieuwsberichten
Vorige
Volgende

Op 5 februari 2021 is PILP een procedure gestart tegen de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS) over het recht op toegang tot informatie over een vergunning voor wapenexport naar Egypte. De minister heeft geen enkel aangetroffen document openbaar gemaakt terwijl dit volgens de wet en de mensenrechten wel zou moeten. Zo wordt NGO’s de toegang ontzegd tot informatie over een belangrijk en controversieel onderwerp als het Nederlandse wapenexportbeleid.

PILP had om informatie gevraagd over een vergunning voor de uitvoer van militair materiaal vanuit Nederland naar Egypte, om na te gaan of voorafgaand aan die vergunningverlening wel een juiste en volledige mensenrechtelijke toets is uitgevoerd. De minister voor BHOS wees het verzoek onterecht af. De gevraagde informatie zou namelijk onder het beroepsgeheim van de Douane vallen. PILP kreeg geen enkel document in te zien. PILP heeft daarom een uitvoerig bezwaar geschreven tegen dit besluit.

Juist bij een onderwerp als wapenexport is het belangrijk dat NGO’s toegang hebben tot de achterliggende besluitvorming en dit kunnen toetsen. “Nederland staat internationaal bekend als een van de meest progressieve landen waar het gaat om het openbaren van gegevens over wapenexporten. Juist de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) heeft aan de wieg van die transparantie gestaan. Dat nu, na eerdere succesvolle beroepen op die wet, een vergelijkbaar verzoek afgewezen wordt is onverteerbaar en de reputatie van Nederland onwaardig”, aldus Frank Slijper, wapenhandel expert bij PAX.

De openbaarheid van overheidsinformatie en de toegang tot zulke informatie voor journalisten, NGO’s en burgers is van groot belang voor democratische controle en het goed functioneren van de rechtsstaat. Daarbij functioneren journalisten en NGO’s volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens als public watchdogs. Dit maakt dat de toegang tot informatie onderdeel is van de vrijheid van meningsuiting. Geheimhouding kan inbreuk maken op deze mensenrechten.

In januari 2021 is dan ook de nieuwe Wet open overheid aangenomen door de Tweede Kamer, die de openbaarheid van informatie in Nederland moet versterken. In het licht van deze ontwikkelingen past het de minister voor BHOS om het recht op informatie voldoende gewicht toe te kennen, en zich wat betreft een beroep op geheimhouding zeer terughoudend op te stellen.

Rosa Beets, jurist bij PILP: “Het is voor journalisten of een organisatie als PILP van onmiskenbaar belang om toegang te hebben tot overheidsinformatie. Zonder die informatie kunnen wij geen misstanden aan de kaak stellen en de overheid daarvoor verantwoordelijk houden. De recente toeslagenaffaire bij de Belastingdienst laat goed zien hoe belangrijk de openbaarheid van overheidsinformatie is.”

Voor meer informatie over wapenexport en mensenrechten, zie hier.

Tags:
Vorige
Volgende
Actueel

Gerelateerde berichten

hoger beroep uitspraak

Definitief: kinderen in Nederland mogen niet meer worden afgesloten van drinkwater door baanbrekende uitspraak gerechtshof

Voor een grote groep kinderen in Nederland ziet de toekomst er rooskleuriger uit: vanaf vandaag mogen gezinnen met kinderen definitief niet meer van het drinkwater worden afgesloten. Deze praktijk is gestopt door de uitspraak van het gerechtshof in de rechtszaak van Defence for Children Nederland en het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) tegen […]

analyse demonstratierecht
mei 30, 2024 Demonstratierecht

Juridische analyse demonstreren op universiteiten en hogescholen

Het demonstratierecht is een nationaal, Europees en internationaal erkend mensenrecht. Maar het demonstratierecht en daarmee samenhangende recht op vrijheid van meningsuiting staat wereldwijd, ook in Nederland, onder druk. Recent publiceerde de Universiteiten van Nederland en de Vereniging van Hogescholen de Richtlijn protesten universiteiten en hogescholen. De Richtlijn formuleert enkele uitgangspunten voor demonstraties op en in […]

recht op huisvesting rechtszaak Roma en Reizigers Sinti uitspraak woonwagenbeleid
mei 29, 2024 Woonwagenbeleid

Rechter: Den Haag discrimineert woonwagenbewoners en moet standplaatsen realiseren

Vandaag heeft de Rechtbank Den Haag geoordeeld dat de gemeente Den Haag woonwagenbewoners discrimineert op basis van ras. Er zijn onvoldoende standplaatsen. En de gemeente heeft al 25 jaar geen enkele nieuwe standplaats gerealiseerd. Dat is volgens de rechtbank in strijd met de mensenrechten. Deze uitspraak maakt een einde aan een jarenlang uitsterfbeleid. Dit is […]

Gerelateerde berichten

Onze Dossiers

Onze Dossiers

Steun ons werk

PILP is de juridische bondgenoot van maatschappelijke organisaties, bewegingen, gemeenschappen en activisten die zich inzetten voor mensenrechten. Uw donatie stelt ons in staat om deze dienst te blijven leveren.