NJCM maakt zich zorgen over de oplegging van gebiedsverboden aan vreedzame demonstranten

Bekijk alles
april 13, 2021
Nieuwsberichten
Vorige
Volgende

Het NJCM heeft samen met PILP een Amicus Curiae/opiniebrief opgesteld ter ondersteuning van procedures over gebiedsverboden bij en na demonstraties. Het NJCM stelt dat het (te lichtzinnig) toepassen van gebiedsverboden de fundamentele rechten van betoging en de vrijheid van meningsuiting onder druk zet.

Een gedragsaanwijzing in de vorm van een gebiedsverbod (zie artikel 509hh Sv) houdt in dat een persoon zich gedurende een bepaalde periode niet mag bevinden op een bepaalde plek. In zo’n geval wordt een burger dus (ook) de mogelijkheid ontzegd om vreedzaam alleen of met anderen zijn of haar mening te uiten op die plek.

Naar aanleiding van een vreedzame demonstratie (tegen het beleid rond de Coronamaatregelen) op 28 maart 2021 hebben maar liefst 305 deelnemers een dergelijke gebiedsverbod opgelegd gekregen door de officier van justitie. Hetzelfde geldt voor een groep vreedzame demonstranten die op 12 oktober 2020 in Den Haag demonstreerde (tegen klimaatverandering).

De inzet van dit repressieve middel zou volgens het NJCM niet mogen plaatsvinden naar aanleiding van gedragingen die in de context van een (overwegend) vreedzaam protest niet strafbaar zijn of slechts lichte overtredingen betreffen. Bovendien vereist de wet dat bij de inzet van dit middel een grondige individuele toets plaatsvindt om te beoordelen of voldaan is aan de in artikel 509hh Sv gestelde vereisten.

Vanuit een mensenrechtelijk perspectief maakt het NJCM zich bovendien ernstige zorgen om het zogenaamde ‘chilling effect’ van dergelijke gebiedsverboden. Dat wil zeggen: het feit dat de officier van justitie een gedragsaanwijzing oplegt aan een demonstrant die zijn of haar grondrecht op betoging uitoefent, kan ertoe leiden dat andere burgers zich in de toekomst beperkt zullen voelen om hun grondrecht op betoging uit te oefenen.

PILP hoopt dat de rechtbanken de opgelegde gebiedsverboden zeer kritisch zullen toetsen en ook het recht op betoging en de vrijheid van meningsuiting daarbij vol mee zullen nemen in hun oordeel.

Lees hier de opiniebrief van het NJCM en PILP en lees hier meer over het recht op betoging.

Tags: , ,
Vorige
Volgende
Actueel

Gerelateerde berichten

recht op huisvesting Woonbond
mei 17, 2024 Huisvesting

Woonbond reageert in rechtszaak over te hoge huurprijzen

In maart 2024 heeft de Woonbond zich, gesteund door advocaten van PILP, gevoegd in een rechtszaak van particuliere verhuurders tegen de Nederlandse Staat. Deze verhuurders, verenigd in de Stichting Fair Huur voor verhuurders (hierna: “Fair Huur”), hebben de Staat aangeklaagd over de zogenaamde ‘WOZ-cap’.  De WOZ-cap is een instrument van huurprijsbescherming, waardoor huurwoningen minder makkelijk […]

ter apel vluchtelingenbeleid
april 25, 2024

Ombudsman: tenten afpakken & hulpverleners criminaliseren ‘niet behoorlijk en ongepast’

Vanochtend publiceerde de Nationale Ombudsman het rapport ‘Verboden hulp te bieden?’. De klacht die MiGreat en Doorbraak, bijgestaan door advocaten van PILP, indienden over het afpakken van tenten en criminaliseren van hulpverleners bij het aanmeldcentrum van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in Ter Apel wordt door de Ombudsman gegrond verklaard. De gemeente, politie en […]

bezwaar demonstratierecht
april 18, 2024 Demonstratierecht

Sancties protesterende studenten ingetrokken

In februari 2024 heeft het Amsterdam University College (AUC) vergaande sancties opgelegd aan zes studenten vanwege hun vermeende betrokkenheid bij studentenprotesten over Palestina op de campus. PILP heeft deze studenten bijgestaan in een bezwaarprocedure. Nu heeft AUC, in reactie op de bezwaren, aan de studenten laten weten dat alle sancties zijn ingetrokken. Dit laat zien […]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Gerelateerde berichten

Onze Dossiers

Onze Dossiers

Steun ons werk

PILP is de juridische bondgenoot van maatschappelijke organisaties, bewegingen, gemeenschappen en activisten die zich inzetten voor mensenrechten. Uw donatie stelt ons in staat om deze dienst te blijven leveren.