College Rechten van de Mens: Rijksoverheid discrimineert woonwagenbewoners

Bekijk alles
mei 1, 2017
Nieuwsberichten
Vorige
Volgende

Met het Oordeel van 1 mei 2017 heeft het College voor de Rechten van de Mens beslist dat de Rijksoverheid woonwagenbewoners discrimineert. In deze zaak heeft de interventie van PILP een belangrijke rol gespeeld.

De zaak betrof een klacht van een groep woonwagenbewoners over de Handreiking die de Rijksoverheid in 2006 aan de gemeenten heeft meegegeven. Door de decentralisatie van het huisvestingsbeleid waren gemeenten namelijk verantwoordelijk geworden voor het woonwagenbeleid. Met deze Handreiking heeft de Rijksoverheid handvatten aan de gemeenten mee willen geven bij het ontwikkelen van lokaal woonwagenbeleid. In de Handreiking worden een vijftal beleidsopties aangedragen waaronder als eerste de nuloptie wordt genoemd. Deze nuloptie staat ook bekend als het ‘uitsterfbeleid’ omdat het gericht is op het laten verdwijnen van woonwagenbewoning.

Het College voor de Rechten van de Mens oordeelde in 2014 al dat het uitsterfbeleid discriminerend is . Met het huidige Oordeel maakt het College duidelijk dat de Rijksoverheid ook een verboden onderscheid heeft gemaakt door de nuloptie in haar Handreiking op te nemen.

Het College concludeerde, in lijn met het betoog van PILP, dat:

‘Door de nuloptie als beleidsvariant te noemen heeft verweerder niet alleen onderscheidmakend woonwagenbeleid door gemeenten in de hand gewerkt, maar dit ook op voorhand gelegitimeerd.’

PILP is blij met dit oordeel. Ook de Rijksoverheid kan de woonwagencultuur niet afserveren, maar zou juist meer moeten doen om woonwagenbewoners en hun cultuur te beschermen. We hopen dat de Rijksoverheid een positievere rol gaat spelen in de bescherming van deze cultuur en de gemeenten richtlijnen aandraagt om de woonwagenbewoning een plaats te geven in hun huisvestingsbeleid.

Doet de overheid dat niet, dan overweegt PILP juridische vervolgstappen te zetten.

Tags: , , , ,
Vorige
Volgende
Actueel

Gerelateerde berichten

recht op huisvesting Woonbond
mei 17, 2024 Huisvesting

Woonbond reageert in rechtszaak over te hoge huurprijzen

In maart 2024 heeft de Woonbond zich, gesteund door advocaten van PILP, gevoegd in een rechtszaak van particuliere verhuurders tegen de Nederlandse Staat. Deze verhuurders, verenigd in de Stichting Fair Huur voor verhuurders (hierna: “Fair Huur”), hebben de Staat aangeklaagd over de zogenaamde ‘WOZ-cap’.  De WOZ-cap is een instrument van huurprijsbescherming, waardoor huurwoningen minder makkelijk […]

ter apel vluchtelingenbeleid
april 25, 2024

Ombudsman: tenten afpakken & hulpverleners criminaliseren ‘niet behoorlijk en ongepast’

Vanochtend publiceerde de Nationale Ombudsman het rapport ‘Verboden hulp te bieden?’. De klacht die MiGreat en Doorbraak, bijgestaan door advocaten van PILP, indienden over het afpakken van tenten en criminaliseren van hulpverleners bij het aanmeldcentrum van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in Ter Apel wordt door de Ombudsman gegrond verklaard. De gemeente, politie en […]

bezwaar demonstratierecht
april 18, 2024 Demonstratierecht

Sancties protesterende studenten ingetrokken

In februari 2024 heeft het Amsterdam University College (AUC) vergaande sancties opgelegd aan zes studenten vanwege hun vermeende betrokkenheid bij studentenprotesten over Palestina op de campus. PILP heeft deze studenten bijgestaan in een bezwaarprocedure. Nu heeft AUC, in reactie op de bezwaren, aan de studenten laten weten dat alle sancties zijn ingetrokken. Dit laat zien […]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Gerelateerde berichten

Onze Dossiers

Onze Dossiers

Steun ons werk

PILP is de juridische bondgenoot van maatschappelijke organisaties, bewegingen, gemeenschappen en activisten die zich inzetten voor mensenrechten. Uw donatie stelt ons in staat om deze dienst te blijven leveren.