Onderwijsinstellingen en overheid doen te weinig: discriminatie en studie uitval studerende moeders

Onderwijsinstellingen en overheid doen te weinig om uitval en discriminatie van studerende moeders en zwangere studentes tegen te gaan. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport dat vandaag werd gepresenteerd op de Conferentie Studerende Moeders. Zwangerschap en moederschap wordt nog te veel gezien als eigen keus, eigen verantwoordelijkheid voor de studentes. Het lijkt er op dat de  ‘eigen schuld, dikke bult’-gedachte heersend is.

Meer dan 50% van de studerende moeders en zwangere studentes in het MBO en meer dan 75% in het HBO en WO valt voortijdig uit tijdens de studie. Uit het onderzoek blijkt dat onderwijsinstellingen te weinig specifieke regelingen hebben voor studerende moeders en zwangere studentes, zoals zwangerschapsverlof of flexibele roostering en tentamendata. De landelijke wettelijke regelingen die er wel zijn, zijn lang niet door alle instellingen geïmplementeerd.

Dit is pijnlijk, omdat de Minister van OCW in een eerdere briefwisseling met, onder andere, het Public Interest Litigation Project (PILP), Steunpunt Studerende Moeders, proefprocessenfonds Clara Wichmann, FNV Vrouw, de Vrouwenraad en Vereniging Vrouw en Recht aangaf, dat de verantwoordelijkheid voor studerende moeders en zwangere studentes bij de onderwijsinstellingen ligt. De instellingen zouden aan maatwerk moeten doen.

Maar, zo blijkt uit het rapport, studerende moeders en zwangere studentes zijn dan steeds afhankelijk van de welwillendheid van een studiebegeleider of docent. Het is voor hen vaak onzeker of en op welke regeling zij zich kunnen beroepen. De onderwijsinstellingen vinden de zwangerschap vaak de ‘eigen keus’ van de studentes en daarmee ook hun eigen verantwoordelijkheid.

Het PILP kan zich niet vinden in deze ‘eigen schuld dikke bult’-gedachte. Wanneer voor zwangere studentes en studerende moeders de toegang tot onderwijs wordt belemmerd en hun mogelijkheden om een opleiding af te ronden en een diploma te halen worden beperkt, is er sprake van strijd met het recht op onderwijs. Bovendien is er sprake van discriminatie op grond van geslacht, omdat alleen vrouwen hierdoor benadeeld kunnen worden.

Om de problematiek van studerende moeders en zwangere studentes opnieuw aan te kaarten, zal het rapport aan de regering en de onderwijsinstelling opgestuurd worden. We zullen vragen, hoe de regering en onderwijsinstellingen de in het rapport geconstateerde problemen denken te gaan oplossen.

Mochten oplossingen uitblijven, dan overwegen we juridische stappen.

[ssba]