Veenendaalse moskee laat beslag leggen op NTA-rapport

De Veenendaalse moskee Taubah is, in opdracht van de gemeente, in 2018 heimelijk onderzocht door onderzoeksbureau NTA. De gemeente weigert de moskee inzicht te geven in het NTA-rapport. De moskee heeft nu, via de rechter, beslag op dit rapport laten leggen.

22 september 2023

Aanleiding
In oktober 2021 onthulde NRC dat verschillende Nederlandse gemeenten zonder aanleiding geheim onderzoek hadden laten doen naar moskeeën in hun stad. Met geld verstrekt door de NCTV huurden zij NTA in dat – zonder zich kenbaar te maken – sprak met bezoekers, bestuurders en imams. Dit soort onderzoeken zijn niet toegestaan en zijn discriminerend omdat ze zich enkel richten op moslims.

De geheime onderzoeken hebben een enorme impact gehad, niet alleen op de onderzochte moskeeën, maar ook op de islamitische gemeenschap in Nederland. De onderzoeken geven blijk van een groot wantrouwen vanuit de gemeente tegenover het islamitische deel van haar eigen burgers. Het heeft gezorgd voor een grote vertrouwensbreuk met de overheid die nog steeds niet is hersteld.

Moskee neemt eerste juridische stap
De moskee en de moskeegangers hebben het recht om te weten wat er over hen is geschreven. De gemeente Veenendaal weigert echter openheid van zaken te geven. Waar diverse gemeenten, en onlangs ook het Ministerie van Sociale Zaken, excuses aanboden, zegt de gemeente Veenendaal op juiste wijze te hebben gehandeld. Bilal Riani bestuurder van moskee Taubah zegt daarover: “Wij hebben als moskee altijd open gestaan voor de gemeente. Het is daarom onbegrijpelijk dat ze in het geheim onderzoek naar ons hebben gedaan. Wij hebben aangegeven dat wij eerst willen weten wat er is gebeurd voordat wij kunnen werken aan het herstel. Dat weigert de gemeente.”

Daarom probeert moskee Taubah nu via de rechter de waarheid boven tafel te halen. De moskee in Veenendaal heeft toestemming van de rechter gekregen om bewijsbeslag te leggen op het NTA-rapport. Bewijsbeslag is een juridisch middel om bewijs veilig te stellen en te voorkomen dat het vernietigd wordt. Gisteren is het beslag door de deurwaarder gelegd. Hierna zal de moskee een aparte procedure moeten voeren om inzage te krijgen in de stukken waarop beslag is gelegd.

Contact
Moskee Taubah wordt in deze procedure bijgestaan door de mensenrechtenadvocaten van PILP en door advocaten mr. Elsa van de Loo (Advocatenkantoor van de Loo) en mr. Paul Tjiam (Simmons & Simmons LLP).

[ssba]