Onderzoek naar etnisch profileren in Nederland, Engeland en Wales

Bekijk alles
mei 12, 2017
Nieuwsberichten
Vorige
Volgende

De Universiteit Utrecht heeft in opdracht van het PILP onderzoek verricht naar etnisch profileren in Nederland, Engeland en Wales. Het onderzoek is uitgevoerd door Simone Vromen en draagt de titel: Ethnic profiling in the Netherlands and England and Wales: Compliance with international and European standards.

 Vromen concludeert in haar onderzoek dat de brede discretionaire bevoegdheid van politieagenten in Nederland, Engeland en Wales kan leiden tot etnisch profileren en daarmee een inbreuk vormt op het discriminatieverbod. Reeds in 2010 waarschuwde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) voor het risico van etnisch profileren in het kader van de British Terrorisme Act 2000. De effectiviteit van etnisch profileren ter bestrijding van criminaliteit is nooit aangetoond en het is onwaarschijnlijk dat bij dergelijke praktijken kan worden voldaan aan het proportionaliteitsbeginsel van het EHRM.

Anders dan in Nederland zijn in Engeland en Wales voorzorgsmaatregelen getroffen om etnisch profileren te voorkomen en aan te pakken. Door het verzamelen van kwantitatieve gegevens en het introduceren van verdere richtlijnen voor politieagenten, handelen Engeland en Wales nu in lijn met aanbevelingen die door verschillende internationale en Europese mensenrechtenorganisaties zijn gegeven. Vromen beveelt aan dat Nederland ook dergelijke voorzorgsmaatregelen treft in zijn beleid om te voldoen aan internationale en Europese normen.

In haar onderzoek baseert Vromen zich op internationale en Europese mensenrechtennormen die van toepassing zijn in de context van etnisch profileren. Ze gaat daarbij onder meer in op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, de toepassing van het Europees Sociaal Handvest, het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten en het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten. Vromen analyseerde daarbij ook de jurisprudentie van het EHRM met betrekking tot het discriminatieverbod.

Het onderzoek kan hier worden geraadpleegd.

Tags: ,
Vorige
Volgende
Actueel

Gerelateerde berichten

recht op huisvesting Woonbond
mei 17, 2024 Huisvesting

Woonbond reageert in rechtszaak over te hoge huurprijzen

In maart 2024 heeft de Woonbond zich, gesteund door advocaten van PILP, gevoegd in een rechtszaak van particuliere verhuurders tegen de Nederlandse Staat. Deze verhuurders, verenigd in de Stichting Fair Huur voor verhuurders (hierna: “Fair Huur”), hebben de Staat aangeklaagd over de zogenaamde ‘WOZ-cap’.  De WOZ-cap is een instrument van huurprijsbescherming, waardoor huurwoningen minder makkelijk […]

ter apel vluchtelingenbeleid
april 25, 2024

Ombudsman: tenten afpakken & hulpverleners criminaliseren ‘niet behoorlijk en ongepast’

Vanochtend publiceerde de Nationale Ombudsman het rapport ‘Verboden hulp te bieden?’. De klacht die MiGreat en Doorbraak, bijgestaan door advocaten van PILP, indienden over het afpakken van tenten en criminaliseren van hulpverleners bij het aanmeldcentrum van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in Ter Apel wordt door de Ombudsman gegrond verklaard. De gemeente, politie en […]

bezwaar demonstratierecht
april 18, 2024 Demonstratierecht

Sancties protesterende studenten ingetrokken

In februari 2024 heeft het Amsterdam University College (AUC) vergaande sancties opgelegd aan zes studenten vanwege hun vermeende betrokkenheid bij studentenprotesten over Palestina op de campus. PILP heeft deze studenten bijgestaan in een bezwaarprocedure. Nu heeft AUC, in reactie op de bezwaren, aan de studenten laten weten dat alle sancties zijn ingetrokken. Dit laat zien […]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Gerelateerde berichten

Onze Dossiers

Onze Dossiers

Steun ons werk

PILP is de juridische bondgenoot van maatschappelijke organisaties, bewegingen, gemeenschappen en activisten die zich inzetten voor mensenrechten. Uw donatie stelt ons in staat om deze dienst te blijven leveren.