Currently Browsing: Categorie Inactive

‘Nu Niet Zwanger’-project

Met het Nu Niet Zwanger-project van de GGD worden “kwetsbare vrouwen” actief door hulpverleners benaderd om het te hebben over hun kinderwens. Het programma is er alleen op gericht om vrouwen te helpen die niet zwanger willen worden, door verstrekking van anticonceptie zoals de ‘prikpil’. Vrouwen die juist wel een kinderwens hebben, worden niet ondersteund vanuit […]

Continue Reading
justice-626461_960_720-e1491303651206-950x400

Verlofstelsel

Verlofstelsel hoger beroep strafzaken Niet in alle strafzaken is hoger beroep mogelijk in Nederland. Dit is het gevolg van het zogenaamde verlofstelsel. Het Gerechtshof kan, bij relatief kleine delicten waarbij niet meer dan 500 euro geldboete is opgelegd, beslissen geen hoger beroep toe te staan. Dit is vastgelegd in artikel 410a Wetboek van Strafvordering. Volgens het […]

Continue Reading
2499653911_0feea9b04a_b-950x400

Wapenexport

Wapenexport uit Nederland Nederland is nummer 11 op de lijst van grote wapenexporteurs. Er wordt jaarlijks voor ongeveer 1 miljard aan wapenexportvergunningen afgegeven, waarvan een gedeelte voor levering aan conflictgebieden of landen met een problematische mensenrechtensituatie. Zo is er in het verleden onder andere geleverd aan Saoedi-Arabië, Bahrein en Pakistan. Uitvoer van wapens mag alleen plaatsvinden met een speciale exportvergunning […]

Continue Reading
10178670633_fa038999fa_b-950x400

De Wet bewaarplicht telecommunicatie

Juridische Procedure tegen Bewaarplicht Het lange tijd vastleggen van telecommunicatiegegevens van iedereen, zonder concrete verdenking, is in strijd met het fundamentele recht op privacy. Zo oordeelde het Europees Hof van Justitie, dat  op 8 april 2014 de Europese Dataretentierichtlijn (2006/24/EG) in zijn geheel en met terugwerkende kracht ongeldig verklaarde. In Nederland is regelgeving op dit gebied, gebaseerd op de […]

Continue Reading
898299-950x400

Terroristenafdeling (TA)

Terroristenafdeling in strijd met mensenrechten In Nederland worden volwassen en minderjarige mannen en vrouwen die veroordeeld zijn voor een terroristisch misdrijf automatisch op de Terroristenafdeling (TA) van de Penitentiaire Inrichting geplaatst. Het regime op de TA is erg streng: gedetineerden moeten bijvoorbeeld 22 uur per dag op hun cel zitten en worden na elk bezoek […]

Continue Reading
barbed-wire-792319_960_720-e1491305528487-950x400 (1)

Levenslange gevangenisstraf

Levenslang is echt levenslang Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) oordeelde recent dat een levenslange gevangenisstraf onder bepaalde omstandigheden een inbreuk kan vormen op artikel 3 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM): wanneer er geen recht op een rechterlijke heroverweging van de straf bestaat en geen mechanisme dat dit mogelijk […]

Continue Reading
arriva-spurt-883953_1280-950x400

Treinen zonder toilet

VN Gehandicapten Verdrag Op 13 december 2006 hebben de Verenigde Naties het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (VN Verdrag) aangenomen. Dit internationale mensenrechtenverdrag heeft als doel de mensenrechten en fundamentele vrijheden van personen met een beperking te bevorderen, beschermen en waarborgen. Het verdrag is vernieuwend, omdat het bestaande mensenrechtennormen verder uitwerkt en concretiseert. […]

Continue Reading
studentmother-849x400

Studerende moeders

Discriminatie studerende moeders In het mbo valt 50% van de studerende moeders en zwangere studenten voortijdig uit tijdens de studie en in het hbo en wo is dit 75%. Studerende moeders en zwangere studenten lopen groot risico op vertraging en/of uitval tijdens de studie, wat vaak gepaard gaat met een studieschuld. De Minister van Onderwijs […]

Continue Reading
gorillagirls-950x400

Seksisme en het CEDAW

Seksisme en het CEDAW De laatste tijd is de problematiek rondom seksisme meer onder de aandacht gekomen. Seksisme betekent het discrimineren op basis van geslacht. De Nederlandse Staat moet passende maatregelen nemen om vooroordelen over minderwaardigheid op basis van geslacht uit te bannen op grond van artikel 5 lid a van het VN-Vrouwenrechtenverdrag (CEDAW). Seksisme in reclame […]

Continue Reading
url-e1491225996145-950x355

Tolken in de gezondheidszorg

Geen vergoeding tolken Sinds 2012 worden tolken in de gezondheidszorg niet meer vergoed. Dit betekent dat zorgverleners minder goede zorg kunnen bieden aan mensen die de Nederlandse taal niet goed spreken. Dit is zorgelijk. Hoe moet een verloskundige aan een patiënt uitleggen wat een stuitligging is? Hoe kan een vrouw aan haar verloskundige vertellen dat […]

Continue Reading

Onze Dossiers

Onze Dossiers

Steun ons werk

PILP is de juridische bondgenoot van maatschappelijke organisaties, bewegingen, gemeenschappen en activisten die zich inzetten voor mensenrechten. Uw donatie stelt ons in staat om deze dienst te blijven leveren.