Uitspraak in rechtszaak: vakbonden niet ontvankelijk, maar rechter dringt wel aan op duidelijkheid op korte termijn

De voorzieningenrechter heeft vandaag in een uitspraak in kort geding bepaald dat vakbonden FNV en CNV niet ontvankelijk zijn in de rechtszaak tegen de Staat om een financiële tegemoetkoming voor zorgmedewerkers met Long Covid af te dwingen. PILP treedt in deze zaak op als advocaat van vakbond FNV. De vakbonden hadden de Staat in kort geding gedagvaard in een collectieve actie. Voor alle zorgmedewerkers die in 2020 Long Covid hebben opgelopen, werd een voorschot op een schadevergoeding gevraagd. De voorzieningenrechter zegt nu dat zo’n collectieve actie in dit kort geding niet kan.

Volgens de voorzieningenrechter zijn de omstandigheden waaronder verschillende zorgmedewerkers hun werk moesten uitoefenen té verschillend om daar in deze kort geding procedure een oordeel over te geven. Dat betekent dat de voorzieningenrechter zich niet uitspreekt over de inhoud van de zaak, en dus geen antwoord geeft op de vraag of de Staat aansprakelijk is voor de schade die door zorgmedewerkers is opgelopen. De voorzieningenrechter spreekt zich om die reden ook niet uit over de vraag of het terecht is dat de Staat een regeling wil treffen voor een beperkte groep, namelijk alleen de zorgmedewerkers die tussen maart en juni 2020 besmet zijn geraakt.

Wel zegt de voorzieningenrechter dat het begrijpelijk is dat de vakbonden deze procedure zijn gestart.

‘In redelijkheid kan niet ter discussie staan dat de gedupeerden er groot belang bij hebben dat zij op korte termijn duidelijkheid krijgen over een compensatie voor de financiële gevolgen die in verband staan met hun inzet in de zorg in de eerste periode nadat de coronapandemie Nederland bereikte en de daarbij opgelopen besmettingen die hebben geleid tot langdurige ziekte. Hoezeer begrijpelijk is dat de vakbonden dit kort geding hebben aangegrepen als breekijzer, kan deze juridische weg op de hiervoor genoemde gronden geen soelaas bieden.’

PILP zal in overleg treden met vakbond FNV over de uitspraak van de voorzieningenrechter en de mogelijke vervolgstappen.

Lees hier meer over deze zaak.

[ssba]