Uitstel Wiv – Kort geding

Uitstel Wiv – Kort geding

Procedure uitstel invoering Wiv

Een brede coalitie van journalisten, advocaten, NGO’s en IT- en techbedrijven hebben op 18 april 2018 de regering gevraagd om de invoering van de Wiv uit te stellen. Dit omdat onderdelen van de Wiv niet voldoen aan de mensenrechten en omdat de Eerste en Tweede Kamer nog moeten discussiëren over wijzigingen die de regering op belangrijke punten wil doorvoeren.

De regering heeft geantwoord de invoering niet uit te willen stellen. Deze coalitie is daarom een kort geding begonnen om te proberen belangrijke pijnpunten van de Wiv, waaronder het ‘sleepnet’, de hackingsbevoegdheid, de toegang tot databanken en de uitwisseling van (ongeëvalueerde) data met buitenlandse diensten, op te laten schorten totdat hierover in de Tweede en Eerste Kamer is gesproken.

De eisers in dit kort geding zijn het NJCM, Bits of Freedom, de NVSA, Free Press Unlimited, Greenpeace International, De Waag Society, Privacy First en het platform Bescherming Burgerrechten, BIT, Speakup, VOYS en Mijndomein. PILP coördineert de coalitie. Tot januari 2019 waren de zaaksadvocaten Otto Volgenant, Fulco Blokhuis en Ron Lamme van kantoor Boekx. Daarna traden advocaten van PILP op namens de coalitie.

Op 26 juni 2018 is het vonnis gewezen in het kort geding van 7 juni 2018 over de invoering van de Wiv. De rechter vindt de wet (in zijn voorlopig oordeel) niet onmiskenbaar onverbindend en heeft de vorderingen van de coalitie afgewezen. De coalitie betreurt het dat de rechter het spoedverzoek heeft afgewezen. De coalitie bespreekt de mogelijkheid van juridische vervolgstappen.

In een oogopslag

Startdatum:
07 juni 2018
Partners:

NJCM, Bits of Freedom, de NVSA, Free Press Unlimited, Greenpeace International, De Waag Society, Privacy First en het platform Bescherming Burgerrechten, BIT, Speakup, VOYS en Mijndomein.

Huidige status:

Op 26 juni 2018 is het vonnis gewezen in het kort geding van 7 juni 2018 over de invoering van de Wiv. De rechter vindt de wet niet onmiskenbaar onverbindend en heeft de vorderingen van de coalitie afgewezen.

Gerelateerde Documenten

Rechtzaak Uitstel Wiv – Kort geding

19.08.2018

Reactie NJCM op door kabinet voorgestelde wijzigingen

Reactie NJCM op door kabinet voorgestelde wijzigingen

Op 19 augustus publiceerde het NJCM haar reactie op de door het kabinet voorgestelde wijzigingen van de Wiv die ter consultatie waren gepubliceerd. Volgens het NJCM blijven de fundamentele tekortkomingen in de Wiv voortbestaan. Ook met de voorgestelde wijzigingen blijven de uitgebreide bevoegdheden onvoldoende voorzien van waarborgen ter bescherming van fundamentele mensenrechten. Het NJCM was één van vele partijen, waaronder partners uit de coalitie, die hun zorgen en/of aanbevelingen publiceerden op de voorgestelde wijzigingen.
01.05.2018

Wet gaat ongewijzigd in

Wet gaat ongewijzigd in

De meerderheid van de stemmers (49.4 procent) stemde tegen de huidige wettekst. Er liggen voorstellen om de wet op een aantal punten te wijzigen, welke besproken zullen worden in de Tweede en Eerste Kamer. De regering wilde daar echter niet op wachten en heeft de wet ongewijzigd in laten gaan op 1 mei 2018.
26.06.2018

Vonnis

Vonnis

Op 26 juni 2018 is het vonnis gewezen in het kort geding van 7 juni 2018 over de invoering van de Wiv. De rechter vindt de wet (in zijn voorlopig oordeel) niet onmiskenbaar onverbindend en heeft de vorderingen van de coalitie afgewezen. De coalitie gaat op korte termijn overleggen over mogelijke juridische vervolgstappen.
07.06.2018

Kort geding

Kort geding

Op 7 juni 2018 dient het kort geding aan dat het PILP, met een brede coalitie van organisaties en bedrijven en met advocatenkantoor Boekx is begonnen om te proberen belangrijke onderdelen van de Wiv te laten opschorten tot hierover discussie is geweest in het parlement.
Tijdlijn

Gerelateerde berichten

Met de tag: Uitstel Wiv – Kort geding
publicatie wiv

ISS blog Bliss publiceert artikel over de Wiv en PILP

Wanneer bevoegdheden van toezichthoudende diensten in toenemende mate een inbreuk op de mensenrechten betekenen, zoals bij de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv) het geval is, wat zijn dan de opties? Een mogelijke weg is die van legal mobilistation: het aanwenden van het recht om sociale doelen te bereiken die via de politieke weg onhaalbaar zijn. Hiervoor pleiten […]

recht op privacy uitspraak wiv

Uitspraak kort geding van 7 juni 2018 over de invoering van de Wiv: vorderingen afgewezen

Vandaag heeft de rechter vonnis gewezen in het kort geding dat een coalitie van advocaten, journalisten, NGO’s, IT-bedrijven en techbedrijven aanspande tegen de Staat over de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv). De rechter vindt de wet (in zijn voorlopig oordeel) niet onmiskenbaar onverbindend. De coalitie is deze zaak gestart omdat de Wiv, met de huidige wettekst, […]

Gerelateerde berichten

Onze Dossiers

Onze Dossiers

Steun ons werk

PILP is de juridische bondgenoot van maatschappelijke organisaties, bewegingen, gemeenschappen en activisten die zich inzetten voor mensenrechten. Uw donatie stelt ons in staat om deze dienst te blijven leveren.