Facebook en EU-privacywetgeving

Brief gericht aan Facebook Inc.

PILP heeft samen met Stichting Privacy First, Bits of Freedom en het Platform Bescherming Burgerrechten en twee burgers een brief aan Facebook gestuurd waarbij we eisen de datadoorgifte aan de Verenigde Staten stop te zetten. Dit mede naar aanleiding van de uitspraak door het Europees Hof van Justitie in de zaak Schrems v. Data Protection Commissioner. In deze zaak is door het Hof van Justitie vastgesteld dat de zogenoemde veilige haven-beginselen niet in lijn zijn met het EU-recht. Hierdoor lijkt het beleid van Facebook, die op deze beginselen steunde, dat ook niet te zijn.
Advocaten in deze zaak zijn de advocaten van Boekx.

De brief kreeg al redelijk wat media aandacht.

Na het uitblijven van een officieel antwoord is opnieuw een brief gestuurd aan Facebook, waarover Boekx ook een persbericht schreef.

Facebook heeft op 15 december 2015 gereageerd. Facebook beweerde bij het doorgeven van persoonsgegevens aan de VS, op volstrekt legale wijze te opereren. Facebook stelt dezelfde handelswijze te hanteren als elk ander bedrijf dat persoonsgegevens doorgeeft aan de VS.

Omdat er veel aandacht en kritiek in de media is verschenen rond deze kwestie en omdat er in Ierland ook een zaak was aangespannen, hebben we tot op heden geen verdere stappen gezet. We blijven de ontwikkelingen wel volgen.

Image door Veluben (Own work), CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons.

Gerelateerde rechtszaken

Facebook datadoorgifte – Brief

PILP heeft samen met Stichting Privacy First, Bits of Freedom en het Platform Bescherming Burgerrechten en twee burgers een brief aan Facebook gestuurd waarbij we eisen de datadoorgifte aan de Verenigde Staten stop te zetten. In een voorgaande zaak is door het Hof van Justitie vastgesteld dat de zogenoemde veilige haven-beginselen niet in lijn zijn met het EU-recht.

Dossier

Gerelateerde berichten

Met de tag: Facebook datadoorgifte – Brief

Opnieuw een brief aan Facebook na uitblijven officiële reactie

Op 21 januari 2016 heeft Boekx advocaten in samenwerking met PILP en andere belangenorganisaties en twee individuele gebruikers van Facebook, opnieuw een brief aan Facebook geschreven. In de brief wordt Facebook verzocht zich publiekelijk te mengen in de politieke discussie tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie over privacybescherming. Hier vindt u het officiële persbericht van […]

Gerelateerde berichten

Onze Dossiers

Onze Dossiers

Steun ons werk

PILP is de juridische bondgenoot van maatschappelijke organisaties, bewegingen, gemeenschappen en activisten die zich inzetten voor mensenrechten. Uw donatie stelt ons in staat om deze dienst te blijven leveren.