Waterafsluitingen bij kinderen – Civiel

Waterafsluitingen bij kinderen – Civiel

In 2014 stelde minister Schultz-Van Hagen van Infrastructuur en Milieu in haar reactie op Kamervragen over de afsluiting van water vanwege wanbetaling het volgende:

“Dat drinkwater een eerste levensbehoefte is, is nog steeds kabinetsbeleid. De Drinkwaterwet geeft dan ook het recht op toegang tot drinkwater en de verplichting voor drinkwaterbedrijven om het afsluiten van een kleinverbruiker zoveel mogelijk te voorkomen. Dat drinkwater een mensenrecht is, betekent niet dat het gratis zou moeten zijn.”

Dit standpunt klopt niet. Mensenrechten geven inderdaad geen recht op gratis drinkwater voor iedereen. Maar de gevolgen van de huidige regeling – kinderen die thuis geen toegang hebben tot drinkwater – zijn volgens Defence for Children en het NJCM wel in strijd met kinderrechten en mensenrechten. Bovendien zijn de betaling en levering van water te splitsen. Kinderen kunnen beschermd worden en de vordering van het waterbedrijf op de ouders blijft bestaan.

Afsluitbeleid

Op 1 juli 2018 trad de nieuwe Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van drinkwater (hierna: de regeling) in werking. Op basis van deze regeling kunnen huishoudens worden afgesloten van het water. Alleen kwetsbare consumenten voor wie afsluiting van het water ernstige gezondheidsrisico’s meebrengt, worden uitgesloten van het afsluiten van water. Kinderen zijn in de afsluitregeling niet aangemerkt als kwetsbare consumenten. Deze regeling maakt het dus nog steeds mogelijk om huishoudens met kinderen af te sluiten van water. Sinds deze regeling van kracht is, krijgen huishoudens die worden afgesloten van het water als zij hierom vragen een waterzak met 12 liter water per persoon om de eerste vier dagen mee door te komen. Concreet betekent dit dat een kind dat is afgesloten van het water toegang heeft tot 3 liter water per dag. Dit is de ver onder de 50 tot 100 liter water, die ieder persoon volgens de Wereldgezondheidsorganisatie per dag nodig heeft.

Rechtszaak

Het NJCM en Defence for Children zijn een rechtszaak gestart tegen de Staat en drinkwaterbedrijven Dunea en PWN, waarin ze de rechter vragen waterafsluitingen bij kinderen thuis te verbieden.

Zij richten zich in de procedure tegen waterbedrijven Dunea en PWN, omdat zij van deze waterbedrijven weten dat ze gezinnen met kinderen afsluiten. Daarnaast richten zij zich tegen de Staat, omdat de Staat met de regeling over het afsluiten van water de schending van kinder- en mensenrechten toestaat en mogelijk maakt. De procedure heeft als doel om waterafsluitingen te verbieden wanneer het gaat om een huishouden met kinderen. Het afsluiten van water is voor gezinnen met kinderen ingrijpend en risicovol en ontkent het recht op water van het kind. Kinderen hebben een zelfstandig recht op water en de toegang tot water mag hen niet ontzegd worden omdat hun ouders de rekening niet kunnen betalen.

Op 19 maart 2024 heeft het gerechtshof Den Haag de uitspraak in eerste aanleg vernietigd en geoordeeld dat het beleid van de Nederlandse overheid om kinderen van het water af te sluiten bij wanbetaling onrechtmatig is.

PILP treedt samen met de Brauw Blackstone Westbroek op als advocaten in deze zaak.

In een oogopslag

Startdatum:
07.07.2020
Partners:

Defence for Children
NJCM

Huidige status:

Op 19 maart 2024 heeft het gerechtshof Den Haag de uitspraak in eerste aanleg vernietigd en geoordeeld dat het beleid van de Nederlandse overheid om kinderen van het water af te sluiten bij wanbetaling onrechtmatig is.

Op 20 juni 2024 werd bekend dat er geen cassatie is ingesteld. De uitspraak in hoger beroep is daarmee definitief.

Gerelateerde Documenten

Rechtzaak Waterafsluitingen bij kinderen – Civiel

19.03.2024

Uitspraak hoger beroep

Uitspraak hoger beroep

Op 19 maart 2024 heeft het gerechtshof Den Haag uitspraak gedaan in de recht op water zaak. De Nederlandse staat en drinkwaterbedrijven moeten stoppen met afsluiten van drinkwater bij gezinnen met kinderen.
11.12.2023

Hoger beroep zitting

Hoger beroep zitting

Op 11 december 2023 pleitten advocaten van PILP en De Brauw namens Defence for Children en het NJCM in het hoger beroep over waterafsluitingen bij gezinnen met kinderen.
05.02.2023

Amicus curiae zaak Curacao

Amicus curiae zaak Curacao

In februari 2023 schrijft PILP een amicus brief in een zaak over waterafsluitingen in Curaçao. Voor meer informatie, zie de aparte pagina hierover in het dossier Waterafsluitingen bij Kinderen.
08.11.2022

Hoger beroep ingesteld

Hoger beroep ingesteld

Op 8 november 2022 hebben Defence for Children en het NJCM hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak in eerste aanleg door de Memorie van Grieven in te dienen bij het gerechtshof in Den Haag.
06.04.2022

Uitspraak rechtbank Den Haag

Uitspraak rechtbank Den Haag

Op 6 april 2022 oordeelde de Rechtbank Den Haag dat het niet per definitie onrechtmatig is wanneer gezinnen met kinderen worden afgesloten van drinkwater wanneer ouders hun waterrekening niet kunnen betalen.
17.02.2022

Zitting Rechtbank Den Haag

Zitting Rechtbank Den Haag

De hoorzitting in de zaak tegen de Staat en twee waterbedrijven was op donderdag 17 februari in de Rechtbank Den Haag.
07.07.2020

Rechtszaak gestart

Rechtszaak gestart

Op 7 juli 2020 hebben Defence for Children en het NJCM de Staat en waterbedrijven Dunea en PWN gedagvaard.
01.07.2018

Nieuwe regeling in werking

Nieuwe regeling in werking

Op 1 juli 2018 is de nieuwe regeling aangaande het afsluitbeleid van kleinverbruikers in werking getreden.
Tijdlijn

Gerelateerde berichten

Met de tag: Waterafsluitingen bij kinderen – Civiel
hoger beroep uitspraak

Definitief: kinderen in Nederland mogen niet meer worden afgesloten van drinkwater door baanbrekende uitspraak gerechtshof

Voor een grote groep kinderen in Nederland ziet de toekomst er rooskleuriger uit: vanaf vandaag mogen gezinnen met kinderen definitief niet meer van het drinkwater worden afgesloten. Deze praktijk is gestopt door de uitspraak van het gerechtshof in de rechtszaak van Defence for Children Nederland en het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) tegen […]

recht op water

Historische uitspraak: Nederlandse staat en drinkwaterbedrijven moeten stoppen met afsluiten van drinkwater bij gezinnen met kinderen

Het beleid van de Nederlandse overheid om kinderen van het water af te sluiten bij wanbetaling is onrechtmatig. De Nederlandse Staat en drinkwaterbedrijven PWN en Dunea lieten bewust de mogelijkheid open dat kinderen buiten hun schuld in een situatie komen met veel te weinig toegang tot drinkwater. Dit oordeelt het gerechtshof in Den Haag. De overheid […]

hoger beroep recht op water rechtszaak

Hoger beroep in waterzaak tegen Nederlandse Staat en drinkwaterbedrijven op 11 december 2023

Op 11 december 2023 dient het hoger beroep tegen de Nederlandse Staat en drinkwaterbedrijven Dunea en PWN in de zaak over waterafsluitingen bij gezinnen met kinderen. Defence for Children en het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) kunnen zich niet vinden in de overwegingen van de rechtbank om in Nederland waterafsluitingen, in het algemeen, […]

1 2 3
Gerelateerde berichten

Onze Dossiers

Onze Dossiers

Steun ons werk

PILP is de juridische bondgenoot van maatschappelijke organisaties, bewegingen, gemeenschappen en activisten die zich inzetten voor mensenrechten. Uw donatie stelt ons in staat om deze dienst te blijven leveren.