Waterafsluitingen bij kinderen – Civiel

Waterafsluitingen bij kinderen – Civiel

In 2014 stelde minister Schultz-Van Hagen van Infrastructuur en Milieu in haar reactie op Kamervragen over de afsluiting van water vanwege wanbetaling het volgende:

“Dat drinkwater een eerste levensbehoefte is, is nog steeds kabinetsbeleid. De Drinkwaterwet geeft dan ook het recht op toegang tot drinkwater en de verplichting voor drinkwaterbedrijven om het afsluiten van een kleinverbruiker zoveel mogelijk te voorkomen. Dat drinkwater een mensenrecht is, betekent niet dat het gratis zou moeten zijn.”

Dit standpunt klopt niet. Mensenrechten geven inderdaad geen recht op gratis drinkwater voor iedereen. Maar de gevolgen van de huidige regeling – kinderen die thuis geen toegang hebben tot drinkwater – zijn volgens Defence for Children en het NJCM wel in strijd met kinderrechten en mensenrechten. Bovendien zijn de betaling en levering van water te splitsen. Kinderen kunnen beschermd worden en de vordering van het waterbedrijf op de ouders blijft bestaan.

Afsluitbeleid

Op 1 juli 2018 trad de nieuwe Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van drinkwater (hierna: de regeling) in werking. Op basis van deze regeling kunnen huishoudens worden afgesloten van het water. Alleen kwetsbare consumenten voor wie afsluiting van het water ernstige gezondheidsrisico’s meebrengt, worden uitgesloten van het afsluiten van water. Kinderen zijn in de afsluitregeling niet aangemerkt als kwetsbare consumenten. Deze regeling maakt het dus nog steeds mogelijk om huishoudens met kinderen af te sluiten van water. Sinds deze regeling van kracht is, krijgen huishoudens die worden afgesloten van het water als zij hierom vragen een waterzak met 12 liter water per persoon om de eerste vier dagen mee door te komen. Concreet betekent dit dat een kind dat is afgesloten van het water toegang heeft tot 3 liter water per dag. Dit is de ver onder de 50 tot 100 liter water, die ieder persoon volgens de Wereldgezondheidsorganisatie per dag nodig heeft.

Rechtszaak

Het NJCM en Defence for Children zijn een rechtszaak gestart tegen de Staat en drinkwaterbedrijven Dunea en PWN, waarin ze de rechter vragen waterafsluitingen bij kinderen thuis te verbieden.

Zij richten zich in de procedure tegen waterbedrijven Dunea en PWN, omdat zij van deze waterbedrijven weten dat ze gezinnen met kinderen afsluiten. Daarnaast richten zij zich tegen de Staat, omdat de Staat met de regeling over het afsluiten van water de schending van kinder- en mensenrechten toestaat en mogelijk maakt. De procedure heeft als doel om waterafsluitingen te verbieden wanneer het gaat om een huishouden met kinderen. Het afsluiten van water is voor gezinnen met kinderen ingrijpend en risicovol en ontkent het recht op water van het kind. Kinderen hebben een zelfstandig recht op water en de toegang tot water mag hen niet ontzegd worden omdat hun ouders de rekening niet kunnen betalen.

PILP treedt samen met de Brauw Blackstone Westbroek op als advocaten in deze zaak.

In een oogopslag

Startdatum:
07.07.2020
Partners:

Defence for Children
NJCM

Huidige status:

De rechtbank in Den Haag heeft op 6 april 2022 geoordeeld dat het niet per definitie onrechtmatig is als gezinnen met kinderen van het drinkwater worden afgesloten wanneer ouders de waterrekening niet kunnen betalen.

Defence for Children en het NJCM hebben hoger beroep ingesteld tegen deze uitspraak. De hoger beroep zitting heeft plaatsgevonden op 11 december 2023. De uitspraak wordt verwacht op 18 maart 2024.

Gerelateerde Documenten

Rechtzaak Waterafsluitingen bij kinderen – Civiel

18.03.2024

Uitspraak hoger beroep verwacht

Uitspraak hoger beroep verwacht

Op 18 maart 2024 wordt de uitspraak in hoger beroep verwacht in de zaak over waterafsluitingen bij gezinnen met kinderen.
11.12.2023

Hoger beroep zitting

Hoger beroep zitting

Op 11 december 2023 pleitten advocaten van PILP en De Brauw namens Defence for Children en het NJCM in het hoger beroep over waterafsluitingen bij gezinnen met kinderen.
05.02.2023

Amicus curiae zaak Curacao

Amicus curiae zaak Curacao

In februari 2023 schrijft PILP een amicus brief in een zaak over waterafsluitingen in Curaçao. Voor meer informatie, zie de aparte pagina hierover in het dossier Waterafsluitingen bij Kinderen.
08.11.2022

Hoger beroep ingesteld

Hoger beroep ingesteld

Op 8 november 2022 hebben Defence for Children en het NJCM hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak in eerste aanleg door de Memorie van Grieven in te dienen bij het gerechtshof in Den Haag.
06.04.2022

Uitspraak rechtbank Den Haag

Uitspraak rechtbank Den Haag

Op 6 april 2022 oordeelde de Rechtbank Den Haag dat het niet per definitie onrechtmatig is wanneer gezinnen met kinderen worden afgesloten van drinkwater wanneer ouders hun waterrekening niet kunnen betalen.
17.02.2022

Zitting Rechtbank Den Haag

Zitting Rechtbank Den Haag

De hoorzitting in de zaak tegen de Staat en twee waterbedrijven was op donderdag 17 februari in de Rechtbank Den Haag.
07.07.2020

Rechtszaak gestart

Rechtszaak gestart

Op 7 juli 2020 hebben Defence for Children en het NJCM de Staat en waterbedrijven Dunea en PWN gedagvaard.
01.07.2018

Nieuwe regeling in werking

Nieuwe regeling in werking

Op 1 juli 2018 is de nieuwe regeling aangaande het afsluitbeleid van kleinverbruikers in werking getreden.
Tijdlijn

Gerelateerde berichten

Met de tag: Waterafsluitingen bij kinderen – Civiel
hoger beroep recht op water rechtszaak

Hoger beroep in waterzaak tegen Nederlandse Staat en drinkwaterbedrijven op 11 december 2023

Op 11 december 2023 dient het hoger beroep tegen de Nederlandse Staat en drinkwaterbedrijven Dunea en PWN in de zaak over waterafsluitingen bij gezinnen met kinderen. Defence for Children en het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) kunnen zich niet vinden in de overwegingen van de rechtbank om in Nederland waterafsluitingen, in het algemeen, […]

Amicus Curiae Ombudsman recht op water rechtszaak
februari 20, 2023 Waterafsluitingen bij kinderen

Amicus brief in zaak over recht op water in Curaçao

Op Curaçao zijn honderden families door geldgebrek afgesloten van het water, of zelfs nooit aangesloten op het waternet. Mensenrechtenorganisaties op Curaçao zijn dan ook bezorgd om de huishoudens op Curaçao die momenteel worden afgesloten. De ombudsman van Curaçao heeft in 2020, samen met de ombudsman van Sint Maarten en de Nationale ombudsman al gewezen op de gebrekkige toegang tot […]

recht op water rechtszaak

Kinderen mogen van de rechter nog steeds worden afgesloten van drinkwater

De rechtbank in Den Haag heeft vandaag geoordeeld dat het niet per definitie onrechtmatig is als gezinnen met kinderen van het drinkwater worden afgesloten wanneer ouders de waterrekening niet kunnen betalen. Kinderrechtenorganisatie Defence for Children en het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) daagden de Nederlandse Staat en publieke waterbedrijven Dunea en PWN voor […]

1 2
Gerelateerde berichten

Onze Dossiers

Onze Dossiers

Steun ons werk

PILP is de juridische bondgenoot van maatschappelijke organisaties, bewegingen, gemeenschappen en activisten die zich inzetten voor mensenrechten. Uw donatie stelt ons in staat om deze dienst te blijven leveren.