Zitting in hoger beroep tegen uitsterfbeleid

Op 21 september 2017 heeft de zitting in het hoger beroep in de PILP-zaak tegen het uitsterfbeleid voor woonwagenplaatsen van de gemeente Oss plaatsgevonden bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch.

Eiser in deze zaak is een woonwagenbewoner in de gemeente Oss. De gemeente Oss wilde de man na het overlijden van zijn moeder in het kader van haar zogenaamde ´uitsterfbeleid woonwagenkampen´ uitzetten en de wagen verwijderen. Dat de man een gezamenlijke huishouding voerde met zijn moeder en de nieuwe eigenaar was van de woonwagen, deed daar voor de gemeente niets aan af. Net zo min als zijn culturele rechten als woonwagenbewoner.

In deze zaak is de gemeente Oss aangeklaagd vanwege dit uitsterfbeleid. Het uitsterfbeleid houdt in dat vrijgekomen woonwagenstandplaatsen niet langer verhuurd worden, met als doel het geheel laten verdwijnen van woonwagenbewoning in de gemeente. Het PILP is van mening dat het uitsterfbeleid in strijd is met de mensenrechten, omdat dit discriminerend is jegens Roma, Sinti en woonwagenbewoners en geen rekenschap geeft aan de bescherming van de woonwagencultuur en -identiteit.

Het Hof zal op 28 november a.s. uitspraak doen in deze zaak.

U kunt meer over de zaak lezen in het dossier over het uitsterfbeleid woonwagenkampen op onze website.

[ssba]