Zitting gerechtshof Amsterdam over wapenhandel

Vandaag hadden het PILP-NJCM, Comité Stop Wapenhandel en PAX zitting bij het gerechtshof Amsterdam in onze zaak rond wapenexport (naar Egypte) en mensenrechten.

Volgens de organisaties had de vergunning niet verleend mogen worden: de regering heeft namelijk niet of onvoldoende naar de mensenrechten gekeken en de vergunning gaat voorbij aan de betrokkenheid van Egypte bij de oorlog in Jemen. 

Dit was de vierde keer dat de NGO’s over ditzelfde onderwerp voor de rechter gestaan. Toch hebben we het helaas nog niet over de inhoud kunnen hebben. Telkens ging het over de vraag, of voor NGO’s de mogelijkheid bestaat om bij dezelfde rechter als de wapenhandelaar in beroep te gaan tegen het al dan niet verlenen van een wapenexportvergunning.

Over die ontvankelijkheidsvraag gaan we nu eindelijk uitsluitsel krijgen. 

[ssba]