Zaak demonstratierecht Maastricht gedeeltelijk gewonnen

(protest in Maastricht, foto: Paula Wielders)

De rechtbank Limburg heeft ons beroep over het recht op betoging gedeeltelijk gegrond verklaard. De zaak ging over beperkende voorwaarden die de gemeente Maastricht heeft opgelegd bij demonstraties tegen de mogelijke uitzetting van een Afghaans gezin in 2017.

De procedure werd gevoerd door het PILP-NJCM namens de organisatoren van deze demonstraties: Amnesty International afdeling Maastricht, Amnesty International Maastricht Students en Janneke Prins (Internationale Socialisten).
De zaak werd ondersteund door advocaat Alexander IJkelenstam (CMS).

Verbod op flyeren was in strijd met de mensenrechten en de Grondwet

De belangrijkste overwinning in deze uitspraak is ten aanzien van het flyerverbod dat de gemeente als beperkende voorwaarde opgelegd had. Er mocht tijdens de demonstratie van de gemeente niet geflyerd worden als er geen voorafgaande vergunning zou zijn aangevraagd.

De rechtbank heeft een streep gehaald door dit flyerverbod.
Dat deed de rechtbank onder andere op basis van de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van betoging. Het uitdelen van flyers is volgens de rechtbank een middel waarmee de demonstranten hun mening kenbaar kunnen maken aan het publiek en vormt daarmee een essentieel onderdeel van het demonstratierecht.

De rechtbank heeft de gemeente ook meegegeven dat het flyerverbod zoals dat nu nog in de APV staat strijdig is met de mensenrechten en de Grondwet omdat er geen algemene uitzondering gemaakt is voor flyers die onder de vrijheid van meningsuiting vallen.

Hoger beroep over verkeersregelaars

De organisatoren en het PILP-NJCM zijn blij met dit deel de uitspraak. Toch is er reden voor het instellen van hoger beroep.

De voorwaarde dat de demonstranten van de gemeente gecertificeerde verkeersregelaars moesten inzetten tijdens de demonstraties is namelijk in stand gelaten door de rechtbank. Terwijl de rechtbank enerzijds aanneemt dat het regelen van het verkeer een overheidstaak is, vond de rechtbank het anderzijds niet een te groot bezwaar om van de organisatoren van de demonstratie te verlangen enkele honderden euro’s te betalen om gecertificeerde verkeersregelaars in te huren.

Vanuit mensenrechtelijk oogpunt achten de organisatoren en het PILP-NJCM dit punt onacceptabel. Er wordt immers zo een drempel opgeworpen voor organisaties en demonstranten die geen kosten kunnen of willen maken voor de opleiding of de inzet van gecertificeerde verkeersregelaars. Verkeershandhaving behoort tot de overheidstaken. Deze verantwoordelijkheid mag niet worden afgeschoven op burgers die gebruik willen maken van hun recht op betoging.

We zullen dan ook, in het belang van de organisatoren van demonstraties in Maastricht en in het algemeen belang, hoger beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De uitspraak van de rechtbank Limburg van 24 september 2019 is gepubliceerd en staat hier.

Lees hier de verklaring van Amnesty International Nederland over deze zaak.

Lees hier meer over ons dossier het recht op betoging.

[ssba]