Verlenging discriminerende Rotterdamwet in Nijmegen van tafel

Woonwagenplaatsen in Nijmegen

Op 20 oktober 2021 heeft de gemeenteraad in Nijmegen een voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) om de ‘Rotterdamwet’[1] te verlengen afgewezen. De toepassing van de Rotterdamwet droeg in Nijmegen bij aan discriminatie en stigmatisering van woonwagenbewoners. Mede door inspanningen van de woonwagenbeweging in die stad komt hier nu een einde aan.

Sinds de invoering van de Rotterdamwet in Nijmegen in 2014, voert de gemeente een restrictief woonbeleid. Zo wordt bij alle potentiële nieuwe huurders gekeken of ze een crimineel verleden zouden hebben. Dit is vooral ingezet ten aanzien van woonwagenbewoners. Peter Vos, voorzitter van de stichting Woonwagenbelangen Nijmegen, noemt deze controles “heel stigmatiserend”. Vos vertelt: “Naar de buitenwereld toe worden wij weggezet als zware criminelen terwijl wij in feite gewoon een hele fijne woonomgeving hebben gecreëerd met elkaar. De burgemeester heeft onlangs nog zelf toegegeven dat de leefbaarheid bij ons goed is”.

Stichting Woonwagenbelangen Nijmegen zet zich al jaren intensief in om de toepassing van de Rotterdamwet aan te vechten. Er is een klacht ingediend bij de Nationale Ombudsman, er is contact geweest met antidiscriminatiebureaus en het College voor de Rechten van de Mens heeft naar de zaak gekeken. De woonwagenbewoners vroegen ook hulp van het PILP, om mee te denken over de mensenrechten die een rol spelen en het zetten van mogelijke juridische stappen.

Het PILP heeft onderzoek gedaan en stukken opgesteld waarin uitgelegd wordt  dat het beleid van de Rotterdamwet mogelijk in strijd komt met de mensenrechten van de woonwagenbewoners. Het selectief toepassen van de Rotterdamwet op woonwagenlocaties is daarnaast discriminerend. De stukken van het PILP zijn ook met de gemeenteraad gedeeld. Volgens Vos heeft dit geholpen: “Ook de gemeenteraad had eerst een verkeerd beeld van ons, ze gingen vooral af op hun onderbuikgevoelens. Het heeft ons jaren gekost om dat beeld te doen veranderen.”

Dat de gemeenteraad nu heeft afgezien van verlenging van de Rotterdamwet is volgens Vos: “Hartstikke goed nieuws! Wij hopen wel dat het college van B&W rekening blijft houden met onze belangen. Dat de hakken uit het zand gehaald worden. Anders blijft het probleem terugkeren.” Stichting Woonwagenbelangen Nijmegen hoopt ook dat het niet verlengen van de Rotterdamwet nieuw onderzoek naar de verkoop of erfpachting van woonwagenplaatsen mogelijk maakt. Vos: “Dit zou ons veel toekomstperspectief bieden, omdat we dan een hypotheek zouden kunnen krijgen”.

Jelle Klaas, advocaat van het PILP: “We hadden de verlenging van de Rotterdamwet graag aan een rechter willen voorleggen, maar dat dit nu niet meer hoeft is heel goed en is vooral te danken aan de inzet van de woonwagenbewoners zelf.”


[1] Wet Bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek

[ssba]