Treinen zonder toiletten: hoe toegankelijk is het Nederlandse openbaar vervoer?

Studenten van de Leiden Law Clinic onderzochten in opdracht van PILP de toegankelijkheid van de trein in Nederland. Zij keken naar de juridische mogelijkheden voor benadeelde burgers en belangenorganisaties om bij de rechter te klagen over het ontbreken van toiletten in de trein. Het onderzoek spitste zich toe op de vraag of vervoerders in Nederland juridisch gedwongen kunnen worden toiletten in treinen aan te brengen.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat een toiletvoorziening met name voor mensen met chronische darm- en blaasproblemen of multiple sclerose (MS) van groot belang is. Zonder toilet in de trein wordt hun bewegingsvrijheid ernstig beperkt. Voor hen zijn treinen zonder toiletten ontoegankelijke treinen.

Het advies van de studenten aan PILP is overdragen aan een advocatenkantoor.

Lees hier het nieuwsbericht op de website van de Universiteit Leiden

Lees hier het artikel dat is verschenen in NOVUM

[ssba]