Transparantie over wapenexport: zitting bij rechtbank Amsterdam

Vandaag (24 augustus 2022) om 10.30 uur bepleit het PILP bij de rechtbank Amsterdam een zaak die gaat over transparantie over wapenexport.

Het PILP diende in augustus 2020 een verzoek in op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), om informatie op te vragen over een vergunning voor wapenexport naar Egypte. Dit verzoek werd afgewezen, omdat de gevraagde informatie onder het beroepsgeheim van de Douane zou vallen. Het PILP heeft tot op heden geen enkel document in mogen zien.

Het PILP zal vandaag bij de rechtbank betogen dat de weigering om inzage te geven in de (besluitvorming over) de wapenexportvergunning een inbreuk vormt op artikel 10 EVRM (vrijheid van meningsuiting en persvrijheid). Volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens vervullen NGO’s in de democratische rechtsstaat een bijzondere rol als public watchdog, waardoor toegang tot overheidsinformatie extra van belang is. Bij een controversieel onderwerp als wapenexport is het des te belangrijker dat organisaties als het NJCM deze rol goed kunnen vervullen.

[ssba]