Thema’s

Het PILP werkt met verschillende thema’s. Binnen elk thema hebben we verschillende dossiers. Sommige dossiers passen ook binnen meer dan één thema. Klik hieronder op een thema voor meer informatie.

[ssba]

Asiel en migratie

Grenzen, oorlogen, wapenexport en kolonisatie zijn menselijke keuzes. De slachtoffers van deze keuzes hebben bescherming en hulp nodig. En ze hebben daar recht op. Hier zie je onze dossiers op dit thema.

Bekijk thema

Discriminatie en racisme

We zijn allemaal gelijk voor de wet. Maar ook in Nederland worden mensen soms ongelijk behandeld op grond van kenmerken die er niet toe doen: zij worden gediscrimineerd en achtergesteld op basis van onder andere gender, afkomst, geloof, leeftijd of beperking. Zie hier onze dossiers op dit thema.

Bekijk thema

Rechtsstaat en democratie

Zonder de fundamentele rechten als de toegang tot de rechter, de vrijheid van meningsuiting of het recht op demonstratie, zouden we in een dictatuur leven. Een inperking van deze rechten dient dan ook bestreden te worden. Zie hier onze dossiers op dit thema.

Bekijk thema

Sociaaleconomische rechten

Nelson Mandela noemde armoede niet natuurlijk, maar door mensen veroorzaakt. Zonder voedsel, water of onderdak is het niet mogelijk op een humane wijze te leven. Ook in het rijke Nederland leven kinderen in armoede, worden gezinnen op straat gezet, wordt het drinkwater afgesloten en staan sociaaleconomische mensenrechten onder druk. Zie hier onze dossiers op dit thema.

Bekijk thema