Regering presenteert nieuw beleidskader voor woonwagen en standplaatsenbeleid

Op 13 juli 2018 heeft de minister het nieuwe beleidskader voor woonwagenbeleid gepresenteerd. Met dit nieuwe beleidskader komt officieel een einde aan het uitsterfbeleid. Vanuit mensenrechtelijk perspectief ziet het beleidskader er goed uit en ook vanuit de woonwagengemeenschappen is positief gereageerd op het stuk.

De Handreiking die tot begin 2017 nog gold was vorig jaar in strijd bevonden met het discriminatieverbod. Het PILP had de regering vervolgens aangeschreven vanwege het ontbreken van een beleidskader dat in overeenstemming was met de mensenrechten. Dit deden we in opdracht van en samen met de Vereniging Sinti Roma en Woonwagenbewoners Nederland en Travellers United Nederland. We werden hierbij ondersteund door advocaten van kantoor Houthoff. We baseerden ons op mensenrechtenverdragen en uitspraken en op eerdere oordelen van het College voor de Rechten van de Mens, het rapport van de Ombudsman en onze civiele procedures op dit thema.

Als de regering ons verzoek om nieuw beleid te maken zou hebben afgewezen, waren we zeer waarschijnlijk gaan procederen. Gelukkig wilde de overheid praten. De ambtenaren bleken zeer open te staan voor de input vanuit de woonwagengemeenschap en het mensenrechtelijk kader vanuit het NJCM (aangeleverd door NJCM lid en PILP dossierhouder Leonie Huijbers). De regering en het PILP hebben  verschillende bijeenkomsten georganiseerd met de gemeenschappen om de input op het nog te vormen beleidskader zo goed mogelijk over te brengen.

Het PILP-NJCM is zeer verheugd met het uiteindelijke resultaat. Ook zijn we blij en trots dat we een rol hebben kunnen spelen in de totstandkoming hiervan.
We benadrukken dat dit resultaat niet behaald kunnen worden zonder de standvastigheid en strijdbaarheid vanuit de woonwagengemeenschappen zelf. We hebben hier veel bewondering voor en voor de vrouwen vanuit de gemeenschap waarmee we het meest samengewerkt hebben: Sabina Achterbergh en Paula Bloemers.

We gaan met de woonwagengemeenschap en de advocaten van Houthoff kijken of er nu inderdaad geen juridische vervolgstappen meer gezet hoeven te worden richting de Rijksoverheid. We achten de kans op een procedure tegen de Rijksoverheid op dit thema echter klein.

Dat betekent niet dat daarmee de strijd gestreden is. Het uitsterfbeleid is lokaal in ieder geval nog niet overal van tafel, laat staan teruggedraaid. Het PILP en het NJCM zullen zich dan ook zeker nog voor de mensenrechten van de woonwagenbewoners actief blijven inzetten.

Meer over ons dossier rond het uitsterfbeleid hier.

[ssba]