Reactie van Minister Bussemaker op onze brief inzake studerende moeders

Op 18 september 2015 heeft het PILP in samenwerking met Stichting Steunpunt Studerende Moeders, FNV Vrouw, het Clara Wichmann Proefprocessenfonds en de Nederlandse Vrouwenraad een brief gestuurd aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap waarin gevraagd werd om te antwoorden op de eerdere brief van de Vereniging voor Vrouw en Recht (verder: VVR).

In de brief van de VVR werd onder andere het gebrek aan regelgeving om studerende moeders en zwangere studenten het mogelijk te maken (verder) te studeren, bekritiseerd. Zo is de VVR onder meer van mening dat er sprake is van discriminatie op grond van geslacht en wordt het feit dat er geen wettelijk recht op zwangerschapsverlof is, aangekaart. In onze brief wezen wij nog op de cijfers die laten zien dat in het MBO 50% en in het HBO 75% van de studerende moeders uitvalt. Studerende moeders en zwangere studenten lopen een zeer groot risico op studievertraging en/of –uitval  en dat in combinatie met een flinke studieschuld.

Minister Bussemaker heeft ons middels een uitgebreide brief van 18 januari 2016 antwoord gegeven. Wij zijn blij dat zij ons verzoek serieus heeft bekeken. In haar brief geeft de minister aan dat het voornamelijk de verantwoordelijkheid van de betreffende onderwijsinstellingen en gemeenten is om flexibele oplossingen te vinden binnen de onderwijsovereenkomst en respectievelijk de bijstandsregeling. Volgens de minister zijn wetswijzigingen overbodig, maar zij geeft wel aan geïnteresseerd te zijn in de resultaten van ons onderzoek aangaande de rol van onderwijsinstellingen tijdens de studie van zwangere studenten en studerende moeders.

Het PILP zal in samenwerking met de voornoemde belangenorganisaties in beraad gaan over mogelijke vervolgstappen.

Lees hier de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

[ssba]