Provincie moet probleem treinen zonder toiletten oplossen

Deze week stuurden PILP en het burgerinitiatief Treinen met Toiletten, ondersteund door advocatenkantoor CMS, een brief aan de Provincie Gelderland over treinen die zonder toiletten rijden.

In de provincie Gelderland is er geen toezegging gedaan om alle treinen (weer) te voorzien van toiletten. Zonder toilet in een trein kunnen verschillende groepen chronisch zieken, mensen met een beperking en sommige ouderen geen gebruik maken van de trein.

Een kopie van de brief is aan de vervoerders gestuurd. We hopen dat de Provincie snel wil praten over het vinden van een oplossing. Doen ze dat niet, dan overweegt het PILP samen met het burgeriniatief, juridische stappen. Het niet aanpassen van het openbaar vervoer voor mensen met een beperking levert namelijk, onder andere, strijd op met het VN Gehandicaptenverdrag.

Met de law clinic van de Universiteit Leiden is al een onderzoek gedaan naar de juridische proceduremogelijkheden.

[ssba]