Het Public Interest Litigation Project van het NJCM mede-eiser in kort geding Bewaarplicht

Het PILP is mede-eiser in de procedure tegen de Nederlandse Staat naar aanleiding van de Wet Bewaarplicht Telecommunicatie.

Deze Wet was opgesteld om te voldoen aan de Europese Dataretentierichtlijn (2006/24/EC). Deze richtlijn was eerder met terugwerkende kracht ongeldig verklaard  door het Europees Gerechtshof, omdat het tegen de privacyrechten vastgelegd in Artikel 8 EVRM en Artikel 7 en 8 van het Europees Handvest indruist.

De Nederlandse staat heeft erkend dat de Wet Bewaarplicht Telecommunicatie hervormd moet worden, maar heeft geweigerd om de Wet buiten werking te stellen tot deze herziening plaats heeft gevonden. Deze Wet blijft daarom privacyrechten schenden tot de hervorming heeft plaatsgevonden, wat nog enige tijd kan duren.

PILP, net zoals haar partners in deze zaak, ziet dit als een duidelijk onwettig besluit. Indien de regering niet ingaat op onze brieven, zal er een kort geding worden gestart. Het PILP is hierin dan mede-eiser.

Klik hier voor de dossierpagina van dit nieuwe PILP dossier.

Zie voor meer informatie de website van Privacy First, een van de mede-eisers in de zaak.

De voorbereidingen voor de rechtszaak tegen de Staat zijn al begonnen.

[share title=”DELEN” facebook=”true” twitter=”true” google_plus=”true” linkedin=”true”  email=”true”]
[ssba]