Procedure Bureau Clara Wichmann en PILP tegen ‘Nu Niet Zwanger’ project in de media

De procedure van Bureau Clara Wichmann (BCW) en het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) tegen de rijksoverheid, vanwege de financiering van het ‘Nu Niet Zwanger project’, kreeg veel media aandacht.

Zo verscheen er op 24 november 2019 een artikel in de Volkskrant over onze procedure en werd het op 29 november 2019 besproken in het televisieprogramma De Nieuwe Maan.

Het Nu Niet Zwanger project van de GGD is bedoeld om met kwetsbare mensen het gesprek aan te gaan over hun potentiële kinderwens. Het programma kan mensen (meestal vrouwen) vervolgens anticonceptie aanbieden, onder andere in de vorm van een prikpil.

BCW en het het PILP hebben wetenschappelijk onderzoek laten doen naar de mensenrechtelijke en vrouwenrechtelijke problemen die mogelijk zouden kunnen spelen bij een dergelijk traject. Het lijkt er op dat de nodige waarborgen, die onder andere voortvloeien uit mensenrechten en vrouwenrechten, niet goed of voldoende zijn meegenomen.

Ook maken zij zich onder andere zorgen over het volgende. Door wie en hoe wordt bepaald wie als kwetsbaar gezien wordt en wat houdt deze kwetsbaarheid in? Zijn de mensen die de gesprekken voeren met de kwetsbare vrouwen hier wel voldoende op toegerust? Kan er sprake kan zijn van (onbewuste) dwang binnen het Nu Niet Zwanger project en hoe wordt dit voorkomen? Is er sprake van stereotypering en is er over nagedacht hoe dit te voorkomen? En wordt de privacy van de kwetsbare mensen wel voldoende gewaarborgd?

BCW en PILP zijn niet tegen het aanbieden van anticonceptie noch tegen het hulp bieden aan kwetsbare mensen. Maar juist omdat het om kwetsbare mensen gaat en een precair project waarin de overheid deze mensen benadert met de boodschap ‘nu niet zwanger’ moeten er voldoende mensenrechtelijke waarborgen zijn ingebouwd om dwang, misbruik en stigmatisering te voorkomen.

BCW en PILP zijn hierom een procedure begonnen tegen de vernieuwde subsidie van de Rijksoverheid waarmee het project in een groot deel van Nederland uitgerold kan worden. Zij worden vertegenwoordigd door advocatenkantoor Stibbe.

[ssba]