PILP en anderen informeren bij minister naar de problematiek rondom studerende moeders en zwangere studenten

Op 26 februari 2015 schreef de Vereniging voor Vrouw en Recht (VVR) een brief aan de Vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de problematiek rondom studerende moeders en zwangere studenten.

Studerende moeders en zwangere studenten lopen een zeer groot risico op studievertraging en/of studieuitval en dat in combinatie met een forse studieschuld. De uitval van jonge moeders in het MBO bedraagt 50% en in het HBO 75%.

Volgens het Steunpunt Studerende Moeders en de Vereniging voor Vrouw en Recht (VVR) is de kern van de problematiek gelegen in het feit dat er geen regelingen zijn voor studerende moeders en zwangere studenten. Dit terwijl er wel regelingen zijn voor topsporters of mensen met een handicap.

De huidige praktijk met betrekking tot studerende moeders en zwangere studenten zou in strijd kunnen zijn met Europese en internationale wet- en regelgeving. Het PILP onderzoekt dit en zal de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vragen te reageren op de brief van de VVR.

Lees hier de brief die door het PILP, samen met het Clara Wichmann Proefprocessenfonds, FNV Vrouw, de Nederlandse Vrouwen Raad en het Steunpunt Studerende Moeders aan de minister is opgestuurd.

[ssba]