PILP intervenieert in procedure over woonwagenbeleid bij College voor de Rechten van de Mens

 
In een zaak bij het College voor de Rechten van de Mens over het woonwagenbeleid van de gemeente Gouda komt ook het Rijksbeleid ter sprake. Het PILP-NJCM diende een amicus curiae in om dit Rijksbeleid nader toe te lichten. Daarbij kijkt het naar het mensenrechtelijk kader dat van toepassing is op de door Rijksoverheid verstrekte richtlijnen. De brief geeft inzicht in de rechten van woonwagenbewoners en de verplichtingen van de Nederlandse overheidsorganen. Het PILP-NJCM verzoekt het College om de aangevoerde mensenrechtenstandaarden mee te nemen in haar oordeel.
[ssba]